GOJEK App

One app for every need

GoFood

FAQ

Hướng dẫn đăng ký trở thành Đối tác GoFood
Tài xế tụ tập gây ồn ào tại cửa hàng
Hướng dẫn đăng ký làm Đối tác Nhà hàng
Các vấn đề khác liên quan đến tài xế
Phản hồi về thái độ tài xế
Show More
Không nhận được email thông tin tài khoản Gobiz Web
Thay đổi mật khẩu đăng nhập GoBiz Web
Tài xế có lời nói, hành động khiếm nhã
Tài xế có hành vi trộm cắp tại cửa hàng
Tài xế cản trở mua bán, phá rối tại cửa hàng
Vài lưu ý khi thanh toán phí dịch vụ
Hướng dẫn sử dụng GoBiz Web
Nghi ngờ tài xế thực hiện đơn hàng ảo
Tài xế chưa thanh toán đơn hàng
Tài xế bỏ quên món hàng
Tài xế lấy nhầm hàng
Tài xế không lấy hàng
Cách tìm cửa hàng hoặc món ăn trên ứng dụng Gojek
Tiêu chuẩn về hình ảnh của cửa hàng trên GoFood
Thay đổi danh mục món ăn của cửa hàng
Mở lại món ăn trên ứng dụng
Tắt món ăn tạm thời trên ứng dụng
Cập nhật ghi chú món ăn cho cửa hàng
Thay đổi email liên hệ của cửa hàng
Đóng cửa hàng tạm thời trên ứng dụng
Thay đổi tên món ăn cho cửa hàng
Cập nhật xóa món ăn vĩnh viễn cho cửa hàng
Thay đổi giá món ăn của cửa hàng
Mở lại cửa hàng trên ứng dụng
Thay đổi địa chỉ hiển thị trên app của cửa hàng
Thay đổi số điện thoại liên hệ của cửa hàng
Thay đổi giờ hoạt động của cửa hàng
Đăng ký trở thành Đối tác Nhà hàng chính thức của Gojek có bị tốn phí không?
Tiêu chuẩn bán hàng trên ứng dụng Gojek
Show Less

Browse Category

Customer

Merchant