GOJEK App

One app for every need

Danh sách vi phạm tháng 07 năm 2023

Quý Đối tác thân mến,

Hiện tại, Gojek có ghi nhận và xử lý nhiều trường hợp Đối tác Tài xế đã vi phạm các quy định trong bộ Quy tắc Cộng đồng do Gojek đưa ra.

Bên cạnh đó, nhằm nâng cao sự công bằng giữa các Đối tác và Khách hàng cũng như đảm bảo an toàn cho các Đối tác trong quá trình hoạt động, Gojek đã xử lý nghiêm ngặt các trường hợp Khách hàng có hành vi lừa đảo, hành hung, quấy rối, gây ảnh hưởng trực tiếp đến các Đối tác.

Sau đây là danh sách các Khách hàng Gojek đã ngừng/tạm ngừng cung cấp dịch vụ và các Đối tác Tài xế bị khóa tài khoản vĩnh viễn trong tháng 07 năm 2023 do có các hành vi như trên:


STT Mã số
Khách hàng
Hành vi
A. Hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản
1 80209XX Lừa đảo Đối tác ứng tiền trong đơn hàng GoSend COD
2 80112XX
3 79915XX
4 77686XX
5 76965XX
6 80208XX
7 80207XX
8 80207XX
9 80208XX
10 80089XX
11 80111XX
12 70326XX
13 79173XX
14 80203XX
15 80115XX
16 71706XX Nghi ngờ có ý định chiếm đoạt tài sản của Đối tác trong đơn hàng GoRide
17 79796XX
18 68893XX Chiếm đoạt tài sản của Đối tác trong đơn hàng GoRide
19 69984XX
20 80194XX Chiếm đoạt tài sản của Đối tác trong đơn hàng GoCar
21 80182XX
22 80194XX Chiếm đoạt tài sản của người gửi trong đơn hàng GoSend
23 79971XX Chiếm đoạt tài sản của người dân
B. Hành vi đe doạ, quấy rối, hành hung
1 80064XX Quấy rối Khách hàng khác bằng hình thức đặt đơn hàng ảo
2 71847XX
3 75056XX Đe dọa Đối tác bằng hung khí trong đơn hàng GoRide
4 69494XX Hành hung Đối tác trong đơn hàng GoRide
5 80150XX
6 78355XX
7 69645XX
8 79985XX
9 80145XX Hành hung Đối tác bằng hung khí trong đơn hàng GoRide
10 71269XX Hành hung Đối tác trong đơn hàng GoCar
C. Hành vi quấy rối tình dục
1 75448XX Quấy rối tình dục Đối tác trong đơn hàng GoRide
2 68563XX
3 80015XX
4 78842XX
5 80135XX
6 79948XX
7 80045XX
8 60103XX
9 79919XX Quấy rối tình dục Đối tác trong đơn hàng GoCar
10 68779XX
11 76126XX Quấy rối tình dục Đối tác trong đơn hàng GoFood
D. Hành vi phạm pháp nghiêm trọng
1 79819XX Nghi ngờ giao gửi chất cấm thông qua đơn hàng GoSend
2 75388XX Giao gửi chất cấm thông qua đơn hàng GoSend
3 80069XX
4 80111XX
E. Hành vi làm bẩn/gây hư hỏng xe của Đối tác
1 68793XX Không hỗ trợ chi phí vệ sinh xe cho Đối tác trong đơn hàng GoCar
2 68639XX
3 77347XX Không hỗ trợ chi phí sửa chữa xe cho Đối tác trong đơn hàng GoCar

STT Tên SĐT Hành vi
A. Hành vi trộm cắp, chiếm đoạt tài sản
1 XX Văn Quang 077 XX 168 Chiếm đoạt tài sản của Đối tác Nhà hàng trong đơn hàng GoFood
2 XX Thanh Tuyền 096 XX 720 Chiếm đoạt tài sản của Khách hàng để quên trong đơn hàng GoCar
B. Hành vi đe doạ, quấy rối, hành hung
1 XX Văn Sơn 070 XX 842 Đe dọa Khách hàng nhiều lần
2 XX Quang Liệu 094 XX 996 Hành hung Khách hàng trong đơn hàng GoRide
3 XX Văn Phương 032 XX 676 Đe dọa nhân viên của Đối tác Nhà hàng bằng hung khí trong đơn hàng GoFood
4 XX Ngọc Hạnh 032 XX 408 Hành hung nhân viên của Đối tác Nhà hàg bằng hung khí trong đơn hàng GoFood
5 XX Quốc Tuấn 091 XX 399 Hành hung Khách hàng bằng hung khí trong đơn hàng GoCar
C. Hành vi chia sẻ tài khoản
1 XX Trung Tín 090 XX 953 Chia sẻ tài khoản
2 XX Ngọc Cẩm 034 XX 547
3 XX Trọng Nghĩa 033 XX 084
4 XX Chí Thành 036 XX 780
D. Hành vi quấy rối tình dục
1 XX Văn Công 093 XX 860 Nhắn tin quấy rối tình dục Khách hàng sau chuyến đi
2 XX Duy Phương 087 XX 320 Quấy rối tình dục Khách hàng
E. Hành vi vi phạm nghiêm trọng Quy tắc cộng đồng
1 XX Văn Chương 090 XX 710 Không hợp tác với công ty trong quá trình xử lý đơn hàng GoSend

Để không làm gián đoạn quá trình hoạt động của chính mình, Quý Đối tác vui lòng chấp hành nghiêm chỉnh các quy định đã được phổ biến trong bộ Quy tắc Cộng đồng của Gojek.

Xem chi tiết Quy tắc Cộng đồng tại đây:

🔰 Đối tác 2 bánh -> Gojek_QTCD

🔰 Đối tác GoCar -> Gojek_QTCD4W

Chúc Quý Đối tác nhiều sức khoẻ.

Trân trọng,

Gojek Vietnam