GOJEK App

One app for every need

[2 bánh] Những câu hỏi thường gặp về việc thực hiện nghĩa vụ thuế năm 2023 của Đối tác Tài xế Gojek

Ví dụ năm 2023, Đối tác Tài xế Gojek có doanh thu tính thuế như sau:

image host

Như vậy, tổng số tiền thuế TNCN năm 2023 cần phải đóng là 2.055.000 đồng.

Trường hợp 1 - Doanh thu tính thuế TNCN trong Quý 1 và Quý 2 đạt trên 100 triệu đồng:

Bảng tính thuế:
image host

Thời điểm thông báo tiền Thuế TNCN và khấu trừ Thuế TNCN:
image host

Trường hợp 2 - Doanh thu tính thuế TNCN đạt 100 triệu đồng sau khi kết thúc Quý 3:

Bảng tính thuế:
image host

Thời điểm thông báo tiền Thuế TNCN và khấu trừ Thuế TNCN:
image host

Trường hợp 3: Doanh thu thu tính thuế TNCN chỉ đạt 100 triệu đồng sau khi kết thúc Quý 4

Bảng tính thuế: image hostThời điểm thông báo tiền Thuế TNCN và khấu trừ Thuế TNCN: Trong năm 2024, Gojek sẽ thông báo và thu số tiền thuế TNCN cần phải nộp của năm 2023 (1.950.000đ) bằng cách khấu trừ 30.000đ/ngày từ Ví Tài xế.

Theo Nghị định 126/2020/ND-CP có hiệu lực từ 05/12/2020, Thông tư 40/2021/TT-BTC có hiệu lực từ 01/6/2021, các Nghị định khác và các pháp luật hiện hành về thuế Việt Nam, các Đối tác Tài xế có nghĩa vụ nộp thuế TNCN nếu tổng doanh thu tính thuế đến từ hoạt động hợp tác (trong trường hợp này là hợp tác với nền tảng Gojek) trong năm dương lịch đạt trên 100 triệu đồng.

Doanh thu tính thuế của Đối tác Tài xế Gojek bao gồm Doanh thu từ cước vận chuyển (sau khi trừ Phí dịch vụ Gojek, phí nền tảng và thuế GTGT), tiền thưởng (ưu đãi) và các khoản chi hỗ trợ bằng tiền hoặc không bằng tiền có tính chất tương tự (các hỗ trợ theo chương trình GoCaptain) từ Gojek.

Mức thuế TNCN là 1.5%, tính trên tổng doanh thu từ cước vận chuyển sau khi trừ phí dịch vụ Gojek, tiền thưởng (ưu đãi), và các khoản chi hỗ trợ bằng tiền hoặc không bằng tiền có tính chất tương tự doanh thu (các hỗ trợ theo chương trình GoCaptain).

Gojek sẽ gửi thông báo đến các Đối tác Tài xế thuộc diện nộp thuế thông qua tin nhắn qua ứng dụng GoPartner, và khấu trừ mỗi ngày 30.000 đồng từ Ví Tài xế của Đối tác Tài xế cho đến khi Đối tác Tài xế hoàn thành nghĩa vụ thuế của năm 2023. Số tiền này sẽ được Gojek thay mặt Đối tác kê khai và nộp tại các cơ quan thuế theo quy định của pháp luật.

Hàng tháng, Gojek sẽ gửi báo cáo doanh thu cho các Đối tác để tiện theo dõi việc đóng thuế trong năm 2023.

Pháp luật về thuế Việt Nam quy định các chi phí nói trên KHÔNG được khấu trừ trong Doanh thu tính thuế.

Pháp luật về thuế Việt Nam quy định Đối tác tài xế KHÔNG được tính giảm trừ gia cảnh trong trường hợp này.

Đối tác Tài xế cần luôn đảm bảo số dư trong ví tối thiểu ở mức 30.000 đồng/ngày. Vui lòng xem hướng dẫn nạp tiền vào tài khoản tại đây: Gojek_Quytrinhnaptien