logo
Home
/
Blog
/
[2 bánh] Tiêu chuẩn trang bị Gojek
[2 bánh] Tiêu chuẩn trang bị Gojek
23 Feb 2024

1/ Như thế nào là một bộ trang bị Gojek đạt chuẩn?

2/ Những trường hợp vi phạm tiêu chuẩn trang bị Gojek

Trân trọng,

Gojek Vietnam