logo
Home
/
Blog
/
[Academy] Hướng dẫn thêm tài khoản GoBiz cho nhân viên của cửa hàng bằng GoBiz Dashboard
[Academy] Hướng dẫn thêm tài khoản GoBiz cho nhân viên của cửa hàng bằng GoBiz Dashboard
23 Feb 2024

Nhằm giúp các Đối tác nhà hàng có thể tạo thêm tài khoản GoBiz để Quản lý cửa hàng và Thu ngân có thể quản lý và nhận đơn hàng, GoBiz Dashboard ra mắt tính năng “Tạo tài khoản GoBiz cho nhân viên”. Với 2 chức vụ sau:

 • “Thu ngân” có thể nhận đơn hàng và quyết toán.
 • “Quản lý” có thể xem lịch chi trả và quản lý nhân viên. Đối với Đối tác GoFood, quản lý còn có thể tạo chương trình khuyến mãi và quản lý thực đơn.

Đối tác hãy xem bài viết sau và truy cập vào https://app.gobiz.com/ để có thể quản lý cửa hàng nhé!

***Lưu ý: Để sử dụng GoBiz Dashboard, Quý Đối tác đăng nhập bằng số điện thoại đã đăng ký với ứng dụng GoBiz.


1. Thêm tài khoản nhân viên

Để thao tác thêm tài khoản nhân viên, các đối tác hãy làm theo các bước sau:

Bước 1: Tại phần “Tài khoản” trong trang GoBiz Dashboard, chọn “Nhân viên” chọn “Thêm nhân viên

Bước 2: Điền “Thêm thông tin” bao gồm:

 • Tên nhân viên
 • Số điện thoại (Số điện thoại này sẽ được dùng để đăng nhập ứng dụng và GoBiz dashboard.)
 • Email (không bắt buộc)

→ Sau đó chọn “Tiếp tục”

Bước 3: Chọn chức vụ cho nhân viên

Quyền thao tác của các vị trí trên ứng dụng GoBiz và GoBiz Dashboard:

 • Vị trí thu ngân:
  • Ứng dụng GoBiz
   • Xem lịch sử giao dịch
   • Nhận và từ chối đơn hàng GoFood
  • Trang quản lý GoBiz
   • Xem thông tin
   • Xem lịch sử giao dịch
 • Vị trí quản lý
  • Ứng dụng GoBiz
   • Xem lịch sử giao dịch
   • Xem khoản chi trả
   • Tạo và tham gia khuyến mãi
   • Nhận và từ chối đơn hàng GoFood
   • Quản lý thực đơn trên GoFood
   • Quản lý tình trạng món ăn trên GoFood
   • Mở/đóng cửa
   • Quản lý thời gian hoạt động
  • Trang quản lý GoBiz
   • Thay đổi thông tin
   • Tạo, thay đổi và xem nhân viên trên GoBiz
   • Tải về lịch sử giao dịch
   • Xem cài đặt
   • Xem khoản chi trả
   • Xem lịch sử giao dịch
   • Xem báo cáo

Bước 4: Chọn cửa hàng mà nhân viên này được phân công làm việc

Bước 5: Xác nhận “Thêm nhân viên

Như vậy là các đối tác nhà hàng đã có thể thêm nhân viên để nhận đơn hàng GoFood.


2. Chỉnh sửa tài khoản nhân viên

Trường hợp đối tác nhà hàng cần chỉnh sửa lại thông tin tài khoản nhân viên, đối tác hãy làm theo các bước sau:

Bước 1:  Tại phần “Tài khoản” trong trang GoBiz Dashboard → chọn “Nhân viên” → Tại danh sách nhân viên, chọn nhân viên cần chỉnh sửa thông tin

Bước 2: Có thể thay đổi thông tin bao gồm:

 • Thông tin nhân viên
 • Chức vụ nhân viên
 • Cửa hàng được phân công

Bước 3: Sau khi chỉnh sửa/cập nhật thông tin, chọn “Lưu

Với các thao tác đơn giản trên, đối tác đã có thể chỉnh sửa thông tin tài khoản nhân viên của cửa hàng.


3. Xóa tài khoản nhân viên


Trường hợp nhân viên không làm tại cửa hàng hoặc có những lý do không dùng đến tài khoản đăng nhập GoBiz nữa, đối tác nhà hàng cần xóa tài khoản nhân viên đó để tránh các rủi ro không mong muốn. Thao tác như sau:

Bước 1:  Tại phần “Tài khoản” trong trang GoBiz Dashboard → chọn “Nhân viên” → Tại danh sách nhân viên, chọn nhân viên cần xóa.

Bước 2: Bên dưới thông tin nhân viên chọn nút “Xóa

Bước 3: Xác nhận muốn xóa nhân viên này. 

Lưu ý: Nếu xóa, nhân viên này sẽ không thể đăng nhập vào GoBiz được nữa.

Vừa rồi là hướng dẫn thao tác “Tạo tài khoản GoBiz cho nhân viên” trên GoBiz Dashboard. Chúc Quý nhà hàng có những trải nghiệm hiệu quả khi sử dụng và bán hàng trên GoFood!