logo
Home
/
Blog
/
[2 bánh] Thay đổi cách hiển thị số tiền Tổng kết doanh thu
[2 bánh] Thay đổi cách hiển thị số tiền Tổng kết doanh thu
23 Feb 2024

Kính gửi Quý Đối tác

Kể từ ngày 31/01/2023, mục “Tổng kết doanh thu” trên ứng dụng GoPartner sẽ thay đổi cách hiển thị số tiền theo từng ngày, cụ thể:

Số tiền hiển thị của 1 ngày sẽ bao gồm 2 khoản:

  1. Doanh thu thực nhận từ các đơn hàng đã hoàn thành trong ngày 
  2. Số tiền ưu đãi Gojek cộng thêm do ngày trước đó, Đối tác đủ điều kiện đạt mức doanh thu ổn định tương ứng (nếu có)

Lưu ý: 

  • Tiền ưu đãi của ngày hôm qua KHÔNG ảnh hưởng đến doanh thu để xét điều kiện nhận khoản cộng thêm từ chương trình Ổn định doanh thu ngày của hôm nay
  • Đối tác có thể xem chi tiết doanh thu và ưu đãi tại phần “Lịch sử giao dịch”

Quý Đối tác hãy kiểm tra phần Tổng kết doanh thu ngay nhé! Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, Quý Đối tác hãy gửi yêu cầu trợ giúp đến email hotro@gojek.com để được hỗ trợ nhanh chóng.

Trân trọng,

Gojek Vietnam