GOJEK App

One app for every need

Tặng 50% khi chuyển hàng cùng Gojek!

Tặng 50% khi chuyển hàng cùng Gojek!
Gojek Promo / 12 Jul 2021

💚Giãn cách nhưng không xa cách nhé Sài Gòn ơi! Gojek tặng bạn ưu đãi giảm 50% khi đặt dịch vụ giao hàng GoSend để gửi yêu thương cho người thân và bạn bè qua những kiện hàng. 

Vào Gojek để nhận ngay ưu đãi nhé!

Gojek ngay

(*) Thể lệ chương trình:

. Dịch vụ GoSend chỉ áp dụng để vận chuyển kiện hàng; không áp dụng để giao/nhận thư, tài liệu, hồ sơ, giấy tờ. 

. Chương trình áp dụng từ 12/07/2021 đến 01/08/2021.

. Ưu đãi có giá trị tối đa 25.000 VNĐ và chỉ áp dụng khi đặt dịch vụ tại TP.HCM.

. Mỗi khách hàng sẽ nhận được 02 ưu đãi/ tuần. Mỗi ưu đãi sẽ chỉ áp dụng được cho 01 đơn hàng.

. Ưu đãi không yêu cầu giá trị đơn hàng tối thiểu

. Ưu đãi chỉ áp dụng cho khách hàng nhận được mã này.

. Ưu đãi không có giá trị quy đổi ra tiền mặt và không thể chuyển nhượng.