GOJEK App

One app for every need

Tài liệu hướng dẫn sử dụng GoBiz

Tài liệu hướng dẫn sử dụng GoBiz
Merchant partners / 3 Dec 2020

Thân chào Quý Nhà hàng, 

Để hỗ trợ Quý Nhà hàng tìm hiểu về cách thức sử dụng & trải nghiệm ứng dụng GoBiz một cách tốt nhất. Đội ngũ GoFood xin gửi đến Quý Nhà hàng cụ thể các nội dung tham khảo về tài liệu hướng dẫn sử dụng GoBiz dưới đây. 

Quý Nhà hàng vui lòng tham khảo đầy đủ nội dung, để nắm được cách thức và nâng cao trải nghiệm khi sử dụng ứng dụng GoBiz. 

Video 1: Hướng dẫn sử dụng GoBiz đối với các thao tác trên thông tin đơn hàng GoFood, các giao dịch & chỉnh sửa thông tin cửa hàng

Video 2: Hướng dẫn sử dụng GoBiz đối với các thao tác chỉnh sửa thông tin thực đơn. Áp dụng cho cửa hàng có 1 chi nhánh.


Trân trọng,

Đội ngũ GoFood


Tài liệu hướng dẫn sử dụng GoBiz