GOJEK App

One app for every need

[2 bánh] Những câu hỏi thường gặp về việc thực hiện nghĩa vụ thuế theo Nghị định 126/2020/NĐ-CP

GOJEK THỰC HIỆN VIỆC KHẤU TRỪ THUẾ CỦA ĐỐI TÁC TÀI XẾ TRÊN CƠ SỞ PHÁP LUẬT NÀO?

Căn cứ tại điểm c, khoản 5, điều 7 nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế, có hiệu lực thi hành từ ngày 05/12/2020 (NĐ 126)

TÔI CÓ ĐƯỢC GIẢM TRỪ GIA CẢNH TRONG DOANH THU TÍNH THUẾ HAY KHÔNG?

Đối tác tài xế KHÔNG được tính giảm trừ gia cảnh trong trường hợp này.

DOANH THU TÍNH THUẾ CÓ ĐƯỢC TRỪ CHI PHÍ TRONG QUÁ TRÌNH HỢP TÁC (XĂNG, BẢO DƯỠNG XE, SỬA CHỮA XE,...) KHÔNG?

Pháp luật về thuế Việt Nam quy định các chi phí nói trên KHÔNG được khấu trừ trong Doanh thu tính thuế.

THUẾ SUẤT LÀ BAO NHIÊU

A. Trường hợp Đối tác có doanh thu từ hoạt động hợp tác kinh doanh với Gojek đạt trên 100 triệu đồng/năm, Gojek sẽ tiến hành khấu trừ như sau:

Đối với doanh thu phát sinh từ 01/01/2020 đến 04/12/2020

- Đối với các khoản doanh thu sau khi trừ phí dịch vụ: khấu trừ 4,5% trên doanh thu sau khi trừ phí dịch vụ, trong đó 3% là thuế suất tính thuế Giá trị gia tăng, 1,5% là thuế suất tính thếu Thu nhập cá nhân
- Đối với các khoản hỗ trợ: Khấu trừ thuế Thu nhập cá nhân tỷ lệ 1% trên khoản ưu đãi theo doanh thu

Đối với doanh thu phát sinh từ 05/12/2020
- Đối với các khoản doanh thu sau khi trừ phí dịch vụ: khấu trừ thuế Thu nhập cá nhân tỉ lệ 1,5%
- Đối với các khoản hỗ trợ: Khấu trừ thuế Thu nhập cá nhân tỷ lệ 1% trên khoản ưu đãi theo doanh thu

B. Trường hợp Đối tác có doanh thu từ hoạt động hợp tác kinh doanh với Gojek =< 100 triệu đồng/năm:
Không tính thuế

LÀM THẾ NÀO ĐẺ TỐI BIẾT MÌNH ĐÃ ĐƯỢC GOJEK KHẤU TRỪ NGHĨA VỤ THUẾ?

THỜI HẠN THỰC HIỆN NGHĨA VỤ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN KINH DOANH XE 2 BÁNH LÀ KHI NÀO?

ĐỐI TÁC TÀI XẾ CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN CÓ ĐƯỢC GIA HẠN THỜI GIAN THỰC HIỆN NGHĨA VỤ NỘP THUẾ KHÔNG?

Không. Căn cứ theo điều 31 Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế, và văn bản số 6505/CT-TTKT1 ngày 25/06/2019 của cục thuế TP.HCM phản hồi về việc gia hạn nộp thuế.


Lưu ý: Theo quy tắc làm tròn số, nếu chữ số có hàng đơn vị ≥5 thì chữ số đó sẽ được làm tròn lên. (VD: 32,6% -> 33%)