GOJEK App

One app for every need

Những câu hỏi thường gặp về việc thực hiện nghĩa vụ Thuế của Đối tác Tài xế

1/ Tại sao tôi phải nộp thuế?
Theo pháp luật về thuế Việt Nam, Đối tác Tài xế hợp tác với Gojek nếu có Tổng doanh thu tính thuế từ nền tảng Gojek (trước 05/08/2020 là nền tảng GoViet) trong năm 2020 đạt trên 100.000.000 VNĐ (100 triệu đồng) thì sẽ phải nộp thuế.
2/ Doanh thu tính thuế là gì?
Doanh thu tính thuế của Đối tác Tài xế Gojek gồm 2 loại: Doanh thu từ cước vận chuyển sau khi trừ Phí dịch vụ cho Gojek, và Tiền thưởng từ Gojek.
3/ Tôi phải nộp những loại thuế gì?
Đối tác Tài xế phải nộp hai loại thuế là: Thuế Giá trị gia tăng (Thuế GTGT) và Thuế Thu nhập cá nhân (Thuế TNCN).

4/ Cách tính thuế phải nộp như thế nào? 
Thuế tính trên Doanh thu từ cước vận chuyển sau khi trừ phí dịch vụ:
- Thuế GTGT = 3%
- Thuế TNCN = 1.5%
- Thuế tính trên Tiền thưởng:
- Thuế GTGT: Không áp dụng
- Thuế TNCN = 1%
- Thuế phải nộp = (Doanh thu từ cước vận chuyển sau khi trừ phí dịch vụ x 4,5%) + (Tiền thưởng x 1%)
5/ Tại sao Gojek lại đứng ra thu thuế của tôi?
Pháp luật về thuế của Việt Nam quy định Gojek có trách nhiệm THAY MẶT ĐỐI TÁC TÀI XẾ thực hiện khấu trừ thuế, kê khai và nộp thuế tại cơ quan thuế.
6/ Gojek sẽ khấu trừ thuế của tôi như thế nào?
Gojek sẽ gửi thông báo đến các Đối tác tài xế thuộc diện nộp thuế thông qua tin nhắn ứng dụng GoPartner, và khấu trừ mỗi ngày 50,000 VNĐ từ Ví Tài xế của Đối tác tài xế cho đến khi Đối tác tài xế hoàn thành nghĩa vụ thuế của năm 2020.
7/ Làm sao để tôi biết mình đã được Gojek khấu trừ thuế?
Ngay khi Đối tác Tài xế đạt doanh thu trên 100.000.000 VNĐ, Gojek sẽ gửi thông báo kèm bảng kê thu nhập qua ứng dụng GoPartner cho Đối tác.
8/ Các chi phí trong quá trình hợp tác (xăng, bảo dưỡng xe, sửa chữa xe,...) có được khấu trừ trong Doanh thu tính thuế không?
Pháp luật về thuế Việt Nam quy định các chi phí nói trên KHÔNG được khấu trừ trong Doanh thu tính thuế.
9/ Tôi có được giảm trừ gia cảnh trong doanh thu tính thuế hay không?
Pháp luật về thuế Việt Nam quy định Đối tác Tài xế KHÔNG được tính giảm trừ gia cảnh trong trường hợp này.
10/ Tôi phải duy trì số dư tối thiểu trong tài khoản là bao nhiêu trong thời gian Gojek khấu trừ thuế?
Đối tác Tài xế cần luôn đảm bảo số dư trong ví tối thiểu ở mức 50.000 VNĐ/ ngày.
11/ Nếu Ví tài xế của tôi không còn đủ 50,000 VNĐ/ ngày để Gojek khấu trừ thuế thì làm như thế nào?
Đối tác Tài xế cần nhanh chóng nạp tiền vào tài khoản để tiếp tục nhận chuyến. Vui lòng tham khảo cách nạp tiền tại đây: https://bit.ly/Gojek_naptienmomo
12/ Nếu từ giờ đến hết năm 2020 Gojek vẫn chưa trừ hết thuế của tôi thì sao?
Tiền thuế của Đối tác Tài xế sẽ tiếp tục được khấu trừ trong năm 2021, cho đến khi hết số thuế phải trả.
13/ Nếu sau khi nhận được thông báo nộp thuế từ Gojek, tôi vẫn tiếp tục phát sinh thu nhập thì thuế phải nộp sẽ được tính như thế nào?
Toàn bộ doanh thu của Đối tác Tài xế trong năm 2020 sẽ được dùng làm cơ sở để tính thuế. Gojek sẽ gửi tới Đối tác tài xế bảng kê thu nhập lũy tiến hàng tuần để Đối tác Tài xế theo dõi Tổng doanh thu và Số thuế phải nộp trong năm 2020.
14/ Ví dụ cụ thể về cách tính thuế phải nộp?
Năm 2020, Đối tác Tài xế Gojek có doanh thu như sau:

Như vậy, tổng số thuế mà Đối tác Tài xế phải nộp trong năm 2020 = Thuế GTGT (3,600,000 VNĐ) + Thuế TNCN (2,000,000 VNĐ) = 5,600,000 VNĐ


Lưu ý: Theo quy tắc làm tròn số, nếu chữ số có hàng đơn vị ≥5 thì chữ số đó sẽ được làm tròn lên. (VD: 32,6% -> 33%)


Trân trọng,

Gojek Vietnam