GOJEK App

One app for every need

Nhu cầu khác

Nhu cầu khác
Driver partners  ·  7 Sep 2020

Hằng tháng, Quý Đối tác sẽ được nạp trực tiếp vào số điện thoại đăng ký với Gojek một số tiền tương ứng với mức hạng mà Quý Đối tác đạt được, cụ thể:

Trân trọng,

Gojek Vietnam