GOJEK App

One app for every need

Nhu cầu khác

Nhu cầu khác
Driver partners  ·  7 Sep 2020

Bảng tổng kết xếp hạng Quý 1 sẽ được gửi đến Quý Đối tác vào ngày 05-07/04/2021, sau đó, Quý Đối tác sẽ bắt đầu được hưởng những phúc lợi này.

Hằng tháng, Quý Đối tác sẽ được nạp trực tiếp vào số điện thoại đăng ký với Gojek một số tiền tương ứng với mức hạng mà Quý Đối tác đạt được, cụ thể:

Trân trọng,

Gojek Vietnam