GOJEK App

One app for every need

Nhu cầu khác

Nhu cầu khác
GoCaptain  ·  7 Sep 2020

Trong mỗi đợt xếp hạng (3 tháng/lần), Gojek sẽ gửi tặng Quý Đối tác các phụ kiện của Gojek tương ứng với mức hạng Đối tác đạt được, cụ thể:

Quý Đối tác hãy nhanh chóng đến Trung tâm Hỗ trợ Gojek để nhận phụ kiện nhé!

Trân trọng,

Gojek Vietnam