GOJEK App

One app for every need

[Gojek] Quý Nhà hàng lưu ý bắt buộc tài xế nhập mã PIN khi đã nhận hàng.

[Gojek] Quý Nhà hàng lưu ý bắt buộc tài xế nhập mã PIN khi đã nhận hàng.
Merchant partners / 12 Dec 2022

Quý Đối tác thân mến,

Nhằm hỗ trợ quá trình vận hành một cách hiệu quả nhất, Gojek lưu ý đến Quý Đối tác cần bắt buộc tài xế nhập mã PIN khi đã nhận đơn ngay tại cửa hàng, nhằm tránh trường hợp tài xế hủy đơn trong quá trình giao hàng & hạn chế xảy ra các trường hợp không mong muốn khác.


Trân trọng,

Đội ngũ Gojek Việt Nam.