GOJEK App

One app for every need

Hướng dẫn tính năng mới trên ứng dụng GoPartner dành cho Đối tác Tài xế

1/ Nút trượt “Tôi đã đến nơi"

2/ Đánh giá Khách hàng

3/ GoSend: Chụp hình món hàng và xác nhận người nhận hàng

Trân trọng,

Gojek Vietnam