GOJEK App

One app for every need

Hướng dẫn liên kết tài khoản GoPay để trải nghiệm mục "Ưu đãi" trên ứng dụng GoPartner

Hiện tại, Gojek có ghi nhận trường hợp các Đối tác bấm liên kết nhưng nhận được thông báo như hình dưới đây:

🚨 Nguyên nhân gây ra sự cố: Do email Tài xế của Đối tác hiện tại đang được sử dụng kèm với 1 số điện thoại khác để đăng nhập tài khoản Khách hàng Gojek.

🚨 Cách khắc phục sự cố:

👉 Bước 1: Đổi email MỚI cho tài khoản GoPartner bằng cách gửi yêu cầu hỗ trợ cho Gojek tại đường link dưới đây:

- Link dành cho Đối tác 2 bánh: gojek_2banh

- Link dành cho Đối tác 4 bánh: gojek_4banh

👉 Bước 2: Chờ thông báo đổi email mới thành công.

👉 Bước 3: Liên kết lại tài khoản để nhận ưu đãi.

🛑 Nếu KHÔNG có email khác để đổi, Đối tác hãy tạo email mới theo hướng dẫn tại đây: gojek_taoemail

Nhanh tay lên nào Đối tác ơi, chỉ cần liên kết tài khoản xong, các ưu đãi hấp dẫn sẽ hiện ra sau 24h!