GOJEK App

One app for every need

[GoCar_HN] Ưu đãi khi đăng ký GoCar XL Protect

(GoCar XL Protect: dịch vụ đặt xe 7 chỗ)

Lưu ý: Áp dụng cho Đối tác mới đăng ký dịch vụ GoCar XL Protect hoặc Đối tác GoCar Protect có nhu cầu đổi xe sang 7 chỗ để hoạt động dịch vụ GoCar XL Protect nhưng trước đó chưa được hưởng bộ ưu đãi trên.

Nhanh tay đăng ký tại đây —> https://docs.google.com/forms...

Trân trọng,

Gojek Vietnam