GOJEK App

One app for every need

[GoCar] Thông báo chung về thuế TNCN 2021

Kính gửi các Đối tác,

Gojek xin thông báo về việc thay mặt Đối tác Tài xế kê khai và nộp thuế Thu nhập cá nhân (TNCN) cho năm 2021.

Theo các quy định của pháp luật hiện hành về thuế, Quý Đối tác có nghĩa vụ nộp Thuế TNCN nếu tổng doanh thu tính thuế đến từ hoạt động hợp tác trên nền tảng Gojek trong năm 2021 đạt trên 100 triệu đồng

Theo điều 2 Nghị định 92/2021/NĐ-CP, các Đối tác được miễn thuế TNCN đối với các khoản doanh thu trong quý III và quý IV năm 2021. Như vậy, tất cả các Đối tác GoCar sẽ không phải thực hiện nghĩa vụ thuế TNCN đối với các khoản doanh thu phát sinh từ nền tảng Gojek trong năm 2021. 

Vào ngày 28/03/2022, Gojek sẽ gửi thông báo cụ thể qua tin nhắn trên ứng dụng GoPartner đến từng Đối tác về việc hoàn trả số tiền thuế TNCN đã khấu trừ trong quý III và quý IV năm 2021 (nếu có). 

Lưu ý: Đối với các Đối tác tham gia chiến dịch “Biệt đội GoCar, xông pha chống dịch", Gojek chưa khấu trừ thuế TNCN trên các khoản doanh thu phát sinh trong giai đoạn này, và vì vậy sẽ không có khoản hoàn trả liên quan.

Vui lòng xem thêm những câu hỏi thường gặp về việc thực hiện nghĩa vụ thuế của Đối tác Tài xế tại đây

Trân trọng,

Gojek Vietnam