logo
Home
/
Blog
/
[GoCar] Những câu hỏi thường gặp về việc thực hiện nghĩa vụ thuế của Đối tác Tài xế
[GoCar] Những câu hỏi thường gặp về việc thực hiện nghĩa vụ thuế của Đối tác Tài xế
23 Feb 2024

Theo luật Thuế Việt Nam, các Đối tác Tài xế có tổng doanh thu tính thuế từ hoạt động hợp tác trên nền tảng Gojek đạt trên 100.000.000 đồng/năm, được quy định thuộc đối tượng phải thực hiện nghĩa vụ nộp thuế TNCN.

Tổng doanh thu chịu thuế bao gồm giá trị chuyến đi (sau khi trừ phí dịch vụ của Gojek) và các khoản ưu đãi.

Theo điều 2 Nghị định 92/2021/NĐ-CP, các Đối tác được miễn thuế TNCN đối với các khoản doanh thu trong quý III và quý IV năm 2021. Do trong năm 2021, các Đối tác chỉ hoạt động với Gojek trong quý III và quý IV, vì vậy, tất cả các Đối tác GoCar sẽ không phải thực hiện nghĩa vụ thuế TNCN đối với các khoản doanh thu phát sinh từ nền tảng Gojek trong năm 2021.

Trước khi có nghị định nói trên, Gojek đã khấu trừ thuế trực tiếp từ Ví Tài xế sau khi Quý Đối tác hoàn thành mỗi chuyến GoCar để thay mặt Đối tác Tài xế thực hiện kê khai và nộp thuế tại cơ quan thuế, như đã thông báo trước đây tại Gojek_thongbaothue.

-> Vì vậy, Gojek sẽ tiến hành hoàn trả cho Quý Đối tác số tiền thuế TNCN đã khấu trừ trong quý III, IV năm 2021.

Có, theo quy định tại Điều 2 Nghị định 92/2021/NĐ-CP, doanh thu của Đối tác Tài xế trong quý III và quý IV năm 2021 được miễn Thuế TNCN.

Do trong năm 2021, các Đối tác chỉ hoạt động với Gojek trong Quý III và Quý IV, vì vậy, tất cả các Đối tác GoCar sẽ không phải thực hiện nghĩa vụ thuế TNCN đối với các khoản doanh thu phát sinh từ nền tảng Gojek trong năm 2021.

Pháp luật về thuế của Việt Nam quy định các đơn vị tổ chức hoạt động kinh doanh như Gojek có trách nhiệm thay mặt các Đối tác Tài xế thực hiện khấu trừ thuế, kê khai và nộp thuế tại cơ quan thuế.

Trước khi có nghị định 92/2021/NĐ-CP, Gojek đã khấu trừ thuế trực tiếp từ Ví Tài xế sau khi Quý Đối tác hoàn thành mỗi chuyến GoCar để thay mặt Đối tác Tài xế thực hiện kê khai và nộp thuế tại cơ quan thuế, như đã thông báo trước đây tại Gojek_thongbaothue. Theo điều 2 Nghị định 92/2021/NĐ-CP, các Đối tác được miễn thuế TNCN đối với các khoản doanh thu trong quý III và quý IV năm 2021.

-> Vì vậy, Gojek sẽ tiến hành hoàn trả cho Quý Đối tác số tiền thuế TNCN đã khấu trừ trong quý III, IV năm 2021.

Trước khi có nghị định 92/2021/NĐ-CP, Gojek đã khấu trừ thuế trực tiếp từ Ví Tài xế sau khi Quý Đối tác hoàn thành mỗi chuyến GoCar để thay mặt Đối tác Tài xế thực hiện kê khai và nộp thuế tại cơ quan thuế, như đã thông báo trước đây tại Gojek_thongbaothue. Theo điều 2 Nghị định 92/2021/NĐ-CP, các Đối tác được miễn thuế TNCN đối với các khoản doanh thu trong quý III và quý IV năm 2021.

Đối với các Đối tác tham gia chiến dịch “Biệt đội GoCar, xông pha chống dịch" từ ngày 19/08/2021 đến ngày 17/09/2021, doanh thu thực nhận của các Đối tác trong giai đoạn đó đã khấu trừ thuế TNCN.

-> Vì vậy, Gojek sẽ tiến hành hoàn trả cho Quý Đối tác số tiền thuế TNCN đã khấu trừ trong quý III, IV năm 2021.

Các Đối tác được hoàn thuế TNCN sẽ nhận tin nhắn cụ thể từ Gojek thông qua ứng dụng GoPartner.

Pháp luật về thuế Việt Nam quy định các chi phí nói trên KHÔNG được khấu trừ trong doanh thu tính thuế.

Pháp luật về thuế Việt Nam quy định Đối tác Tài xế KHÔNG được tính giảm trừ gia cảnh trong trường hợp này.