GOJEK App

One app for every need

[GoCar_HN] Ưu đãi +2.000.000đ dành cho Đối tác mới

🔥Ngoài ra, dựa vào tổng số chuyến đi hoàn thành, Đối tác còn nhận được các ưu đãi định kỳ từ Gojek. Xem chi tiết: bit.ly/Gojek_CSUDHN 

Lưu ý:

  • Khu vực áp dụng: Hà Nội
  • Hiệu suất trung bình tối thiểu để nhận ưu đãi: 85%
  • Đối tác không đủ điều kiện nhận ưu đãi của tuần 1 vẫn có thể phấn đấu để nhận ưu đãi của tuần 2 và ưu đãi của tuần 3 + tuần 4
  • Tiền ưu đãi đã được khấu trừ Thuế
  • Ưu đãi này chỉ áp dụng cho tài khoản MỚI được kích hoạt trong khoảng thời gian từ ngày 24/07/2023 đến hết ngày 27/08/2023
  • Nếu đủ điều kiện nhận ưu đãi, tiền sẽ được chuyển đến Ví Tài xế trong vòng 7 ngày làm việc
  • Nếu tài khoản bị khóa trong thời gian xét duyệt ưu đãi, Đối tác sẽ bị loại khỏi chương trình

Trân trọng,

Gojek Vietnam