GOJEK App

One app for every need

[GoCar_HN] Danh sách Hợp tác xã thoả thuận hợp tác

STT Hợp tác xã
1 HTX An Phát Khánh EMT
2 HTX Vận tải Đông Dương
3 HTX Phù Đổng
4 HTX Vận tải Bắc Vĩnh Hà
5 HTX Công nghệ Vận tải Thăng Long
6 HTX Vận tải Phi Trường
7 HTX Công nghệ Giao thông Vận tải
8 HTX Vận tải Taxi Hà Nội
9 HTX TNHH Dịch vụ Vận tải và Du lịch Trường Đạt
10 HTX Vận tải Phương Bách
11 HTX TNHH Mạnh Trường Bình
12 HTX Vận tải Nam Khang
13 HTX Dịch vụ Vận tải Cơ giới Hợp Nhất - Hà Nội
14 HTX Vận tải Gia Bảo
15 HTX Vận tải Tiên Phong
16 HTX Vận tải Trường Hải
17 HTX Thương mại và Vận tải Sao Thủ Đô Group
18 Công ty TNHH Vận tải Nam Khang
19 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Sơn Hải Anh - SHA Việt Nam
20 HTX Vận tải Thành Lộc
21 HTX Vận tải Minh Anh
22 Công ty Cổ phần Taxi Phương Anh
23 Công Ty TNHH Dịch vụ Vận tải Thương mại Tâm Thành Phát
24 HTX Vận tải và Thương mại Việt Anh
25 HTX Kinh doanh Vận tải AHP
26 Công ty Cổ phần Thương mại Vận tải HMP
27 HTX Vận tải Thành Nam
28 HTX Vận tải Nam Anh
29 HTX Vận tải Bình An
30 HTX Dịch vụ Vận tải Bạch Mã
31 HTX Vận tải Tự Do
32 HTX Ô tô Vận tải Quốc Tế
33 HTX Giao thông Vận tải Toàn Cầu
34 Công ty Cổ phần Vận tải Du lịch Huy Hoàng
35 HTX Vận tải Hợp Tiến
36 Công ty Cổ phần Đại Tín Thành Nam
37 HTX phát triển dịch vụ Vận tải Việt Nam
38 Chi nhánh Hà Nội - HTX Vận tải Thành Đô
39 HTX Dịch vụ Vận tải Bình Minh
40 HTX Dịch vụ Vận tải Thắng Lợi
41 HTX Công nghệ Vận tải Thành Công
42 Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Phú Đông
43 Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại Minh Việt
44 Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Nam Phong
45 Công ty Cổ phần Vận tải Tư vấn và Đầu tư Anh Ngọc
46 HTX Vận tải Phong Vũ
47 HTX Lân An
48 HTX Vận tải Á Đông
49 HTX Vận tải Sơn Hải Anh
50 Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Thanh Nhàn
51 HTX Vận tải Nam Hưng
52 Công ty Cổ phần Vận tải Thăng Long