GOJEK App

One app for every need

[GoCar_HN] Danh sách Hợp tác xã thoả thuận hợp tác

STT Hợp tác xã
1 HTX An Phát Khánh EMT
2 HTX Vận tải Đông Dương
3 HTX Phù Đổng
4 HTX Vận tải Bắc Vĩnh Hà
5 HTX Công nghệ Vận tải Thăng Long
6 HTX Vận tải Phi Trường
7 HTX Công nghệ Giao thông Vận tải
8 HTX Vận tải Taxi Hà Nội
9 HTX TNHH Dịch vụ Vận tải và Du lịch Trường Đạt
10 HTX Vận tải Phương Bách
11 HTX TNHH Mạnh Trường Bình
12 HTX Vận tải Nam Khang
13 HTX Dịch vụ Vận tải Cơ giới Hợp Nhất - Hà Nội
14 HTX Dịch vụ Vận tải Thái Bình - Hà Nội
15 HTX Vận tải Gia Bảo
16 HTX Vận tải Tiên phong
17 HTX Vận tải Trường Hải
18 HTX Thương mại và Vận tải Sao Thủ Đô Group
19 Công ty TNHH Vận tải Nam Khang
20 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Sơn Hải Anh - SHA Việt Nam
21 HTX Vận tải Thành Lộc
22 HTX Vận tải Minh Anh
23 Công ty Cổ phần Taxi Phương Anh
24 Công Ty TNHH Dịch vụ Vận tải Thương mại Tâm Thành Phát
25 HTX Vận tải và Thương mại Việt Anh
26 HTX Kinh doanh Vận tải AHP
27 Công ty Cổ phần Thương mại Vận tải HMP
28 HTX Vận tải Thành Nam
29 HTX Vận tải Nam Anh
30 HTX Vận tải Bình An
31 HTX Dịch vụ Vận tải Bạch Mã
32 HTX Vận tải Tự Do
33 HTX Ô tô Vận tải Quốc Tế
34 HTX Giao thông Vận tải Toàn Cầu
35 Công ty Cổ phần Vận tải Du lịch Huy Hoàng
36 HTX Vận tải Hợp Tiến
37 Công ty Cổ phần Đại Tín Thành Nam
38 HTX phát triển dịch vụ Vận tải Việt Nam
39 Chi nhánh Hà Nội - HTX Vận tải Thành Đô
40 HTX Dịch vụ Vận tải Bình Minh
41 HTX Dịch vụ Vận tải Thắng Lợi
42 HTX Công nghệ Vận tải Thành Công
43 Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Phú Đông
44 Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại Minh Việt
45 Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Nam Phong
46 Công ty Cổ phần Vận tải Tư vấn và Đầu tư Anh Ngọc
47 HTX Vận tải Phong Vũ
48 HTX Lân An
49 HTX Vận tải Á Đông