GOJEK App

One app for every need

[GoCar_HN] Chính sách giá và ưu đãi

BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ ĐĂNG KÝ ĐỐI TÁC GOCAR

🔸 Tỉ lệ nhận đơn và tỉ lệ hoàn thành của Đối tác sẽ hiển thị trong mục “Doanh thu” → “Doanh thu bổ sung” → “Ưu đãi” trên ứng dụng GoPartner.

🔸 Cách thức: Dựa vào số chuyến đi đã hoàn thành trong ngày Đối tác sẽ nhận được khoản ưu đãi tương ứng.

🔸 Ví dụ cụ thể vào thứ 7:

  • Đối tác hoàn thành được 10 đơn hàng, tỉ lệ nhận đơn là 70% và tỉ lệ hoàn thành là 80% → Gojek cộng trực tiếp 150.000đ vào Ví Tài xế
  • Sau đó, Đối tác tiếp tục hoàn thành 5 đơn hàng tiếp theo → tổng số đơn hàng lúc này là 15 đơn hàng → Gojek cộng trực tiếp 100.000đ vào Ví Tài xế

→ Tổng ưu đãi tính tới thời điểm đó là 250.000đ

🔸 Lưu ý: Tiền ưu đãi đã khấu trừ Thuế và sẽ được chuyển về Ví Tài xế ngay khi Đối tác hoàn thành các mức đơn hàng tương ứng và đạt được các điều kiện cơ bản

🔸 Tỉ lệ nhận đơn và tỉ lệ hoàn thành của Đối tác sẽ hiển thị trong mục “Doanh thu” → “Doanh thu bổ sung” → “Ưu đãi” trên ứng dụng GoPartner.

🔸 Cách thức: Đối tác sẽ nhận được ưu đãi dựa trên tổng điểm tích lũy sau khi thực hiện các chuyến đi trong mỗi khung giờ cao điểm. Mỗi khung giờ cao điểm sẽ có các mức % Ưu đãi tương ứng.

🔸 Ví dụ vào khung giờ 16h00 - 19h59 ngày thứ 2:

Đối tác đạt được 75 điểm, tỉ lệ nhận đơn là 60%, tỉ lệ hoàn thành là 80% và doanh thu thực tế (hiển thị tại phần chi tiết đơn hàng) là 335.000đ. Đồng thời, phí dịch vụ GoCar 25% + thuế VAT của Khách + thuế TNCN của Đối tác bị khấu trừ trong khung giờ này là 165.000đ.

→ Mức % ưu đãi nhận được: 18%

→ Số tiền ưu đãi sẽ nhận được: (335.000đ + 165.000đ) x 18% = 90.000đ

🔸 Lưu ý:

  • Chuyến đi hợp lệ: Chuyến đi có thời gian nhận nằm trong khung giờ xét ưu đãi
  • Tiền ưu đãi đã khấu trừ Thuế và sẽ được chuyển về Ví Tài xế trong vòng 2 giờ kể từ lúc kết thúc mỗi khung giờ cao điểm

🔸 Tỉ lệ nhận đơn và tỉ lệ hoàn thành của Đối tác sẽ hiển thị trong mục “Doanh thu” → “Doanh thu bổ sung” → “Ưu đãi” trên ứng dụng GoPartner.

🔸Cách thức: Dựa vào tổng chuyến đi đã hoàn thành trong kỳ ưu đãi, Đối tác sẽ nhận được khoản ưu đãi tương ứng. 

🔸Ví dụ: Trong kỳ ưu đãi 06/11/2023 - 20/11/2023, Đối tác hoàn thành 140 chuyến đi, tỉ lệ nhận đơn là 60%, tỉ lệ hoàn thành là 90% và doanh thu thực tế (hiển thị tại phần chi tiết đơn hàng) là 20.100.000đ. Đồng thời, phí dịch vụ GoCar 25% + thuế VAT của Khách + thuế TNCN của Đối tác bị khấu trừ trong kỳ ưu đãi này là 9.900.000đ.

→ Mức % ưu đãi nhận được là: 7%

→ Số tiền ưu đãi sẽ nhận được: (20.100.000đ + 9.900.000đ) x 7% = 2.100.000đ

🔸Lưu ý: 

  • Chuyến đi hợp lệ của mỗi kỳ ưu đãi: Chuyến đi có thời gian nhận nằm trong kỳ ưu đãi đó
  • Tiền ưu đãi đã khấu trừ Thuế và sẽ được chuyển về Ví Tài xế trong vòng 2 giờ kể từ lúc kết thúc mỗi kỳ ưu đãi

🔸 Ví dụ:

- Ngày 19/08, hoàn thành 10 chuyến Economy.

Tiền ưu đãi nhận được: 10 x 10.000đ = 100.000đ

- Ngày 20/08, hoàn thành 01 chuyến Economy.

Không đủ điều kiện nhận ưu đãi do cần hoàn thành từ 2 chuyến Economy trở lên. 

🔸 Lưu ý:

  • Tiền ưu đãi đã khấu trừ Thuế và sẽ được chuyển về Ví Tài xế vào 24h mỗi ngày
  • Tiền ưu đãi dịch vụ GoCar Economy sẽ KHÔNG tính vào phần doanh thu để xét điều kiện nhận ưu đãi từ chương trình Ổn định doanh thu

- Giá cước tính theo thời gian di chuyển áp dụng cho tất cả các chuyến đi và không giới hạn khoảng cách.

- Phí nền tảng, phụ phí quyền lợi chuyến đi sẽ được tính trục tiếp vào giá cước và không tác động đến doanh thu của Đối tác. Sau khi hoàn thành chuyến đi, hệ thống Gojek sẽ tự động khấu trừ khoản phí nền tảng này từ Ví Tài xế của Đối tác.
- Phụ phí ban đêm, phụ phí điểm dừng, phụ phí thay đổi điểm đến sẽ khấu trừ thuế và phí dịch vụ GoCar (25%).

Lưu ý: 

- Tổng số tiền ưu đãi được nhận đã khấu trừ thuế TNCN tiền ưu đãi.

- Đối tác nên chấp nhận và hoàn thành tốt các đơn hàng để tăng khả năng nhận đơn hàng.

- Khi không sẵn sàng hoạt động, Quý Đối tác hãy tắt NGAY nút hoạt động trên ứng dụng GoPartner.

Tìm hiểu ý nghĩa của các thuật ngữ được sử dụng trong bài viết này tại đây -> https://www.gojek.com/vn/blog/thuatngu...

Trân trọng,

Gojek Vietnam

BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ ĐĂNG KÝ ĐỐI TÁC GOCAR