GOJEK App

One app for every need

Đến bữa không lăn tăn nhờ menu "Đỉnh của quận" nhà Gojek

Đến bữa không lăn tăn nhờ menu
Gojek News / 1 Mar 2021

Đắn đo chưa biết ăn gì / Đặt xa đợi mệt, ship thì quá cao?

🍥🥩🍡 Từ hôm nay, hãy gọi Gojek là người chiều bạn nhất vì đã chuẩn bị sẵn tuyển tập quán đỉnh nhất quận để hễ muốn ăn là có món ngon nhanh gọn mà còn tiết kiệm nha! Gojek ngay nhé

Món đỉnh, ưu đãi cũng đỉnh. Chạm để có ngay menu quán "Đỉnh của quận" từ Gojek nha!