logo
Home
/
Blog
/
Danh sách vi phạm tháng 05, 06 năm 2023
Danh sách vi phạm tháng 05, 06 năm 2023
23 Feb 2024

Quý Đối tác thân mến,

Hiện tại, Gojek có ghi nhận và xử lý nhiều trường hợp Đối tác Tài xế đã vi phạm các quy định trong bộ Quy tắc Cộng đồng do Gojek đưa ra.

Bên cạnh đó, nhằm nâng cao sự công bằng giữa các Đối tác và Khách hàng, cũng như đảm bảo an toàn cho các Đối tác trong quá trình hoạt động, Gojek đã xử lý nghiêm ngặt các trường hợp Khách hàng có hành vi lừa đảo, hành hung, quấy rối, gây ảnh hưởng trực tiếp đến các Đối tác.

Sau đây là danh sách các Khách hàng Gojek đã ngừng/tạm ngừng cung cấp dịch vụ và các Đối tác Tài xế bị khóa tài khoản vĩnh viễn trong tháng 05 và 06 năm 2023 do có các hành vi như trên:

Tháng 5

STT Mã số
Khách hàng
Hành vi
A. Hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản
1 71736XX Lừa đảo Đối tác ứng tiền trong đơn hàng GoSend COD
2 79592XX
3 79918XX
4 69663XX
5 79165XX
6 79921XX
7 79920XX
8 79919XX
9 79943XX
10 79920XX
B. Hành vi đe doạ, quấy rối, hành hung
1 79313XX Đe dọa Đối tác trong đơn hàng GoRide
2 78396XX Đe dọa Đối tác bằng hung khí trong đơn hàng GoRide
3 78366XX
4 77972XX Đe dọa Đối tác bằng hung khí trong đơn hàng GoCar
5 75132XX Hành hung Đối tác trong đơn hàng GoRide
6 71132XX
7 73737XX Hành hung Đối tác bằng hung khí trong đơn hàng GoCar
C. Hành vi quấy rối tình dục
1 73584XX Quấy rối tình dục Đối tác trong đơn hàng GoRide
2 79335XX
3 79613XX
4 78690XX
5 79741XX
6 68785XX
7 76786XX
8 79695XX
D. Hành vi phạm pháp nghiêm trọng
1 79710XX Giao gửi chất cấm thông qua đơn hàng GoSend
2 68465XX
3 79513XX
4 70163XX
E. Hành vi làm bẩn/gây hư hỏng xe của Đối tác
1 71137XX Không hỗ trợ chi phí vệ sinh xe cho Đối tác trong đơn hàng GoCar
2 69084XX
3 77757XX
4 68652XX Không hỗ trợ chi phí sửa chữa xe cho Đối tác trong đơn hàng GoCar

Tháng 6

STT Mã số
Khách hàng
Hành vi
A. Hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản
1 68475XX Lừa đảo Đối tác ứng tiền trong đơn hàng GoSend COD
2 79990XX
3 79894XX
4 79882XX
5 78779XX
6 79188XX
7 80042XX
8 69478XX
9 75834XX
10 80042XX
11 80043XX
12 80038XX
13 80044XX
14 80043XX
15 71876XX
16 79959XX Chiếm đoạt tài sản của Đối tác trong đơn hàng GoSend
17 80031XX Chiếm đoạt tài sản của Đối tác trong đơn hàng GoCar
18 79969XX
19 79643XX
B. Hành vi đe doạ, quấy rối, hành hung
1 78201XX Quấy rối Đối tác trong đơn hàng GoRide
2 79961XX Đe dọa Đối tác trong đơn hàng GoRide
3 80007XX
4 68763XX Hành hung Đối tác trong đơn hàng GoRide
5 74802XX
6 68796XX
7 68466XX
8 68683XX Hành hung Đối tác bằng hung khí trong đơn hàng GoRide
C. Hành vi quấy rối tình dục
1 80029XX Quấy rối tình dục Đối tác trong đơn hàng GoRide
2 79986XX
3 69585XX
4 80059XX
5 79843XX
6 79950XX
7 71755XX
8 79882XX
9 79498XX
10 79972XX
11 79622XX
12 78559XX
13 68523XX Quấy rối tình dục Đối tác trong đơn hàng GoFood
D. Hành vi phạm pháp nghiêm trọng
1 79810XX Bị CQCN bắt giữ do mang theo hàng cấm trong đơn hàng GoRide
2 75832XX Nghi ngờ giao gửi chất cấm thông qua đơn hàng GoSend
E. Hành vi làm bẩn/gây hư hỏng xe của Đối tác
1 69533XX Không hỗ trợ chi phí vệ sinh xe cho Đối tác trong đơn hàng GoCar
2 69123XX
3 68484XX
4 69082XX
5 68576XX
6 79966XX
7 74968XX
8 71614XX Không hỗ trợ chi phí sửa chữa xe cho Đối tác trong đơn hàng GoCar
9 80055XX
10 68546XX

Tháng 5

STT Tên SĐT Hành vi
A. Hành vi đe doạ, quấy rối, hành hung
1 XX Thái 033 XX 349 Đe dọa Khách hàng trong đơn hàng GoFood
2 XX Văn Thành 090 XX 132 Đe dọa Khách hàng trong đơn hàng GoRide
B. Hành vi chia sẻ tài khoản
1 XX Thanh Tùng 033 XX 475 Chia sẻ tài khoản
2 XX Kim Lâm 033 XX 207
3 XX Hoàng Huấn 038 XX 123
4 XX Quốc Huy 033 XX 675
5 XX Duy Tài 039 XX 163

Tháng 6

STT Tên SĐT Hành vi
A. Hành vi trộm cắp, chiếm đoạt tài sản
1 XX Quốc Tuấn 090 XX 049 Chiếm đoạt tài sản của Khách hàng để quên trong đơn hàng GoCar
2 XX Anh Tú 093 XX 619 Chiếm đoạt tiền của Khách hàng chuyển khoản nhầm trong đơn hàng GoRide
B. Hành vi vi phạm nghiêm trọng Quy tắc cộng đồng
1 XX Văn Danh 037 XX 558 Không hợp tác với công ty trong quá trình xử lý đơn hàng GoRide
D. Hành vi chia sẻ tài khoản
1 XX Tiểu Linh 090 XX 083 Chia sẻ tài khoản
2 XX Đức Ngọc 092 XX 668
3 XX Hữu Nghĩa 033 XX 562
4 XX Thu Thủy 097 XX 128
5 XX Thu Huyền 097 XX 833
6 XX Văn Long 086 XX 993
7 XX Quang Huy 034 XX 506
8 XX Thanh Hải 096 XX 660
9 XX Đình Trường 086 XX 534
10 XX Bá Thọ 033 XX 011
11 XX Công Minh 033 XX 467

Để không làm gián đoạn quá trình hoạt động của chính mình, Quý Đối tác vui lòng chấp hành nghiêm chỉnh các quy định đã được phổ biến trong bộ Quy tắc Cộng đồng của Gojek.

Xem chi tiết Quy tắc Cộng đồng tại đây:

🔰 Đối tác 2 bánh -> Gojek_QTCD

🔰 Đối tác GoCar -> Gojek_QTCD4W

Chúc Quý Đối tác nhiều sức khoẻ.

Trân trọng,

Gojek Vietnam