logo
Home
/
Blog
/
Danh sách vi phạm tháng 01, 02 năm 2023
Danh sách vi phạm tháng 01, 02 năm 2023
23 Feb 2024

Quý Đối tác thân mến,

Hiện tại, Gojek có ghi nhận và xử lý nhiều trường hợp Đối tác Tài xế đã vi phạm các quy định trong bộ Quy tắc Cộng đồng do Gojek đưa ra.

Bên cạnh đó, nhằm nâng cao sự công bằng giữa các Đối tác và Khách hàng cũng như đảm bảo an toàn cho các Đối tác trong quá trình hoạt động, Gojek đã xử lý nghiêm ngặt các trường hợp Khách hàng có hành vi lừa đảo, hành hung, quấy rối, gây ảnh hưởng trực tiếp đến các Đối tác.

Cụ thể, trong tháng 01, 02/2023 Gojek đã ngừng cung cấp dịch vụ cho hơn 74 Khách hàng và khóa tài khoản vĩnh viễn của 14 Đối tác Tài xế:

Tháng 1

STT Mã số
Khách hàng
Hành vi
A. Hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản
1 79240XX Lừa đảo Đối tác ứng tiền trong đơn hàng GoSend COD
2 79243XX
3 79242XX
4 79242XX
5 79244XX
6 79244XX
7 76996XX
8 79230XX
9 74372XX
10 77743XX Lừa đảo Đối tác ứng tiền trong đơn hàng GoFood
11 79138XX Lừa đảo Đối tác ứng tiền trong đơn hàng GoRide
12 79231XX Chiếm đoạt tài sản của Đối tác trong đơn hàng GoCar
B. Hành vi đe doạ, quấy rối, hành hung
1 71778XX Hành hung Đối tác trong đơn hàng GoRide
2 69985XX
3 78682XX
4 78640XX
5 77284XX
6 70535XX Hành hung Đối tác trong đơn hàng GoCar
7 68523XX
8 75165XX Đập phá xe Đối tác trong đơn hàng GoCar
C. Hành vi quấy rối tình dục
1 77981XX Quấy rối tình dục Đối tác trong đơn hàng GoRide
2 69372XX
3 79206XX
4 71059XX
5 68866XX
6 79177XX
7 79226XX Quấy rối tình dục Đối tác trong đơn hàng GoSend
D. Hành vi phạm pháp nghiêm trọng
1 68909XX Giao gửi chất cấm thông qua đơn hàng GoSend
2 78822XX
3 70794XX
4 77224XX
5 79108XX Giao gửi chất cấm thông qua đơn hàng GoRide
E. Hành vi làm bẩn/gây hư hỏng xe của Đối tác
1 68704XX Không hỗ trợ chi phí vệ sinh xe cho Đối tác trong đơn hàng GoCar
2 68818XX
3 69708XX
4 71658XX
5 76587XX
6 76221XX
7 77868XX
8 68546XX
9 68951XX

Tháng 2

STT Mã số
Khách hàng
Hành vi
A. Hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản
1 79365XX Lừa đảo Đối tác ứng tiền trong đơn hàng GoSend COD
2 79097XX
3 79351XX
4 70576XX
5 72861XX
6 70468XX
7 71381XX
8 79372XX
9 79272XX
10 79339XX Lừa đảo Đối tác ứng tiền trong đơn hàng GoFood
B. Hành vi đe doạ, quấy rối, hành hung
1 79367XX Hành hung Đối tác trong đơn hàng GoRide
2 71303XX
3 68757XX
4 71329XX
5 70389XX
6 78387XX
7 77421XX Hành hung Đối tác bằng hung khí trong đơn hàng GoRide
8 76980XX
9 68782XX Hành hung Đối tác trong đơn hàng GoCar
10 77689XX
11 68956XX
C. Hành vi quấy rối tình dục
1 78781XX Quấy rối tình dục Đối tác trong đơn hàng GoRide
2 74287XX
3 78793XX
4 75262XX
D. Hành vi phạm pháp nghiêm trọng
1 79225XX Mang theo hàng cấm trong đơn hàng GoRide
2 78945XX
3 68847XX Giao gửi chất cấm thông qua đơn hàng GoSend
E. Hành vi làm bẩn/gây hư hỏng xe của Đối tác
1 68722XX Không hỗ trợ chi phí vệ sinh xe cho Đối tác trong đơn hàng GoCar
2 74954XX
3 68482XX
4 77860XX
5 69138XX

Tháng 1

STT Tên SĐT Hành vi
A. Hành vi trộm cắp, chiếm đoạt tài sản
1 XX Duy Anh 085 XX 896 Chiếm đoạt tài sản của Khách hàng trong đơn hàng GoSend
B. Hành vi đe doạ, quấy rối, hành hung
1 XX Quang Chung 098 XX 446 Hành hung Khách hàng trong đơn hàng GoRide
2 XX Văn Đức 097 XX 278 Đe dọa Khách hàng trong đơn hàng GoFood
C. Hành vi vi phạm nghiêm trọng Quy tắc cộng đồng
1 XX Đình Thông 077 XX 424 Không hợp tác với công ty trong quá trình xử lý đơn hàng GoSend
2 XX Văn Tú 034 XX 879
3 XX Minh Đức 096 XX 261

Tháng 2

STT Tên SĐT Hành vi
A. Hành vi trộm cắp, chiếm đoạt tài sản
1 XX Minh Dương 092 XX 479 Chiếm đoạt tài sản của Khách hàng trong đơn hàng GoRide
B. Hành vi đe doạ, quấy rối, hành hung
1 XX Văn Em 090 XX 280 Hành hung Khách hàng trong đơn hàng GoCar
C. Hành vi vi phạm nghiêm trọng Quy tắc cộng đồng
1 XX Tấn Dũng 090 XX 479 Không hợp tác với công ty trong quá trình xử lý đơn hàng GoSend
2 XX Huy Hiệp 034 XX 655
D. Hành vi quấy rối tình dục
1 XX Đức Sơn 094 XX 713 Quấy rối tình dục Khách hàng
2 XX Thanh Cường 090 XX 452
3 XX Thanh Sang 092 XX 083
4 XX Tấn Sơn 070 XX 476

Để không làm gián đoạn quá trình hoạt động của chính mình, Quý Đối tác vui lòng chấp hành nghiêm chỉnh các quy định đã được phổ biến trong bộ Quy tắc Cộng đồng của Gojek.

Xem chi tiết Quy tắc Cộng đồng tại đây:

🔰 Đối tác 2 bánh -> Gojek_QTCD

🔰 Đối tác GoCar -> Gojek_QTCD4W

Chúc Quý Đối tác nhiều sức khoẻ.

Trân trọng,

Gojek Vietnam