logo
Home
/
Blog
/
[GoCar_TP.HCM] Danh sách Hợp tác xã thoả thuận hợp tác thí điểm
[GoCar_TP.HCM] Danh sách Hợp tác xã thoả thuận hợp tác thí điểm
23 Feb 2024
STT Hợp tác xã
1 HTX Vận tải Cơ giới số 4 Trực thuộc
Thiên Hoàng Phát
2 HTX Hà Duy Trang
3 HTX Vận tải Cơ giới số 7
4 HTX Vận tải Cơ giới Quận 3
5 HTX Vận tải Bảo Anh
6 HTX Dịch vụ Du lịch Vận tải Cơ giới Hợp Nhất
7 HTX Vận tải Thái Bình
8 HTX Dịch vụ Vận tải Nam An
9 HTX Vận tải Thiên Phát
10 Liên hiệp HTX Vận tải Cơ giới TP.HCM
11 Chi nhánh Liên hiệp HTX Vận tải Cơ giới TP.HCM tại Bình Dương
12 Chi nhánh Liên hiệp HTX Vận tải Cơ giới TP.HCM tại Đồng Nai
13 HTX Dịch vụ Du lịch Vận tải Thăng Long Trực thuộc
Thăng Long
14 HTX Dịch vụ Du lịch Vận tải Phương Nam
15 HTX Dịch vụ Du lịch Vận tải Ngọc Long
16 HTX Kênh thuê xe Trực thuộc
Bạn hữu đường xa
17 HTX Vận tải Bạn hữu đường xa
18 HTX du lịch Vận tải Cơ giới Nam Sài Gòn Trực thuộc
Nam Sài Gòn
19 HTX Du lịch Vận tải Hàng hoá Tân Bình
20 HTX Vận tải Du lịch Thiên ÂnTrực thuộc
Thiên Ân
21HTX Lữ hành Du lịch Thiên Ân
22HTX Vận tải Hoàng Long
23HTX Vận tải Du lịch Hoa Sen
24HTX Vận tải và Du lịch Minh Huy
25 HTX Thương mại Vận tải và Du lịch Saco
26 HTX Dịch vụ Du lịch Vận tải Thuỷ bộ Minh Thành
27 HTX Vận tải Vina Dương
28 HTX Vận tải Hà Phương
29 HTX Thương mại Dịch vụ Du lịch Hoàng Vỹ
30 HTX Du lịch Vận tải Thuỷ bộ Toàn Phát
31 HTX Vận tải Du lịch Hướng Mới
32 HTX Dịch vụ Vận tải Phương Đông
33 HTX Thương mại Dịch vụ Vận tải miền Nam
34 HTX Dịch vụ Du lịch Vận tải Bình Minh
35 HTX Dịch vụ Du lịch Vận tải Thuỷ bộ Minh Thanh
36 HTX Dịch vụ Vận tải Du lịch Hoàng Anh
37 HTX Vận tải Thương mại và Dịch vụ Huỳnh Gia
38 HTX Đông Á
39 Chi nhánh HTX Đông Á
40 HTX Đại Nam
41 HTX Dịch vụ Vận tải Phương Đại
42 HTX Dịch vụ Vận tải Nhật Năng
43 HTX Vận tải và Du lịch Thành phố Sài Gòn
44 HTX Vận tải Thương mại và Dịch vụ Nguyên Vỹ
45 HTX Thương mại Du lịch Vận tải Thành Công
46 Chi nhánh HTX Thương mại, Vận tải và Dịch vụ Du lịch Saco
47 HTX Vận tải Minh Vy
48 HTX Dịch vụ Thương mại Vận tải Hòa Bình
49 HTX Vận tải Cơ giới Miền Nam
50 HTX Dịch vụ Vận tải Hàng hóa và Hành khách Nam Việt
51 HTX Vận tải Du lịch Sài Gòn
52 HTX Vận tải Du lịch Gia Huy
53 HTX Ô tô Vận tải Dịch vụ và Du lịch Tân Bình
54 HTX Vận tải Du lịch Taxi Minh Đức
55 HTX Vận tải và Du lịch Thanh Sơn
56 HTX Vận tải Du lịch Gia Minh
57 HTX Du lịch Vận tải Thương mại Xuyên Việt
58 HTX Vận tải Du lịch Hợp Danh
59 HTX Dịch vụ Vận tải Sông Bé
60 HTX Dịch vụ Vận tải Tín Phát
61 HTX Thái Bình Dương
62 HTX Trường Thịnh TG
63 HTX Dịch vụ Du lịch Vận tải Vũ Hồng Phát
64 HTX Thương mại Dịch vụ Vận tải Ô tô Phía Nam