GOJEK App

One app for every need

[2 bánh_HN] Chính sách giá và ưu đãi

🔸Cách thức: Trong 1 ngày, nếu Đối tác đạt mức tổng điểm tích lũy nhưng doanh thu thực nhận từ đơn hàng của ngày hôm đó ít hơn mức doanh thu ổn định tương ứng, thì Gojek sẽ cộng bù số tiền chênh lệch để đảm bảo Đối tác nhận được mức doanh thu tối thiểu sau 1 ngày hoạt động.

🔸Ví dụ: Nếu tổng điểm tích lũy từ 0h đến 23h59 đạt 130 điểm nhưng doanh thu thực nhận từ đơn hàng chỉ đạt 700.000đ, Gojek sẽ cộng thêm 230.000đ cho Đối tác để đạt mức ổn định doanh thu là 930.000đ.

🔸Lưu ý:

  • Hiệu suất tối thiểu để nhận ưu đãi: 90%
  • Tiền ưu đãi chưa được khấu trừ Thuế và sẽ được chuyển về Ví Tài xế trong vòng 2 giờ kể từ lúc ưu đãi kết thúc

🔸 Phí nền tảng, phí đơn hàng, phí dịch vụ, phí quyền lợi chuyến đi sẽ được tính trực tiếp vào giá cước và KHÔNG tác động đến doanh thu của Đối tác. Sau khi hoàn thành đơn hàng, hệ thống sẽ tự động khấu trừ các khoản phí này từ Ví Tài xế.

🔸 Phụ phí gửi xe là khoản phí Khách hàng chi trả cho Đối tác sau khi gửi xe tại Trung tâm Thương mại để nhận đơn hàng từ Nhà hàng GoFood. Phụ phí này KHÔNG khấu trừ thuế và phí dịch vụ Gojek (20%).

🔸 Phụ phí ban đêm, phụ phí điểm dừng, phụ phí thay đổi điểm đến sẽ khấu trừ thuế và phí dịch vụ Gojek (20%).

🚨 Tìm hiểu ý nghĩa của các thuật ngữ được sử dụng trong bài viết này tại đây -> https://www.gojek.com/vn/blog/thuatngu...

Trân trọng,

Gojek Vietnam