GOJEK App

One app for every need

Chính sách giá và ưu đãi tại TP.HCM

Chính sách giá và ưu đãi tại TP.HCM
Driver partners / 17 Oct 2021

Quý Đối tác thân mến,

Chính sách giá và ưu đãi của Gojek tại khu vực TP.HCM hiện tại như sau:

I/ GIÁ CƯỚC 

  • Giá cước GoFood


  • Giá cước GoSend

Lưu ý: Phí nền tảng trên mỗi đơn hàng không thay đổi.

II/ CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI

Đối tác sẽ nhận được mức ổn định doanh thu tương ứng khi đạt được các số điểm tích lũy sau:

Ví dụ: Đối tác đạt được mức điểm tích lũy là 30 điểm, đạt hiệu suất 85%, sau khi khấu trừ Thuế và 20% Phí dịch vụ thì doanh thu của Đối tác là 170.000đ -> Gojek sẽ bù thêm 30.000đ vào Ví Tài xế để doanh thu của Đối tác đạt 200.000đ (Đã khấu trừ Thuế và 20% Phí dịch vụ). Chương trình này sẽ được tổng kết vào cuối mỗi ngày (lúc 00h00 ngày hôm sau).

Lưu ý: Mức doanh thu ổn định đã khấu trừ Thuế và 20% Phí dịch vụ.

Trân trọng,

Gojek Vietnam