GOJEK App

One app for every need

What's on Gojek Vietnam

Our stories, latest updates, and exclusive promos. Find anything you want to know about us.

[GoCar] Chương trình phúc lợi GoCaptain [GoCar] Chương trình phúc lợi GoCaptain

[GoCar] Chương trình phúc lợi GoCaptain

Quý Đối tác thân mến, Gojek luôn thấu hiểu và đồng cảm với sự vất vả của Đối tác, dù mưa hay nắng...

GoCaptain 10 Jan 2022
Chương trình phúc lợi GoCaptain Chương trình phúc lợi GoCaptain

Chương trình phúc lợi GoCaptain

GoCaptain-chương trình phúc lợi dành cho Đối tác Tài xế Gojek đã được triển khai và mang đến những...

GoCaptain 5 Jan 2022