GOJEK App

One app for every need

What's on Gojek Vietnam

Our stories, latest updates, and exclusive promos. Find anything you want to know about us.

Nhu cầu khác Nhu cầu khác

Nhu cầu khác

Quý Đối tác sẽ được nạp trực tiếp vào số điện thoại đăng ký với Gojek một số tiền tương ứng với mức...

GoCaptain 7 Sep 2020
Hỗ trợ nhanh Hỗ trợ nhanh

Hỗ trợ nhanh

Những ưu tiên về dịch vụ hỗ trợ của Gojek

GoCaptain 7 Sep 2020
Chăm sóc chiến mã Chăm sóc chiến mã

Chăm sóc chiến mã

Tiết kiệm chi phí xăng dầu

GoCaptain 7 Sep 2020
Bảo hiểm sức khoẻ Bảo hiểm sức khoẻ

Bảo hiểm sức khoẻ

Gói bảo hiểm đặc biệt dành riêng cho Đối tác Tài xế Gojek.

GoCaptain 7 Sep 2020
Đồng hành cùng Đối tác Tài xế Gojek Đồng hành cùng Đối tác Tài xế Gojek

Đồng hành cùng Đối tác Tài xế Gojek

GoCaptain-chương trình phúc lợi dành cho Đối tác Tài xế Gojek đã được triển khai và mang đến những...

GoCaptain 5 Sep 2020