GOJEK App

One app for every need

What's on Gojek Vietnam

Our stories, latest updates, and exclusive promos. Find anything you want to know about us.

[GoCar_HN] Tiêu chí xếp hạng GoCaptain và các phúc lợi tương ứng [GoCar_HN] Tiêu chí xếp hạng GoCaptain và các phúc lợi tương ứng

[GoCar_HN] Tiêu chí xếp hạng GoCaptain và các phúc lợi tương ứng

Gojek sẽ thông báo mức xếp hạng của các Đối tác dựa trên kết quả hoạt động

4 Dec 2023 / [Tài xế] Phúc lợi GoCaptain
[GoCar_TP.HCM] Tiêu chí xếp hạng GoCaptain và các phúc lợi tương ứng [GoCar_TP.HCM] Tiêu chí xếp hạng GoCaptain và các phúc lợi tương ứng

[GoCar_TP.HCM] Tiêu chí xếp hạng GoCaptain và các phúc lợi tương ứng

Gojek sẽ thông báo mức xếp hạng của các Đối tác dựa trên kết quả hoạt động

4 Dec 2023 / [Tài xế] Phúc lợi GoCaptain
[2 bánh_HN] Tiêu chí xếp hạng GoCaptain và các phúc lợi tương ứng [2 bánh_HN] Tiêu chí xếp hạng GoCaptain và các phúc lợi tương ứng

[2 bánh_HN] Tiêu chí xếp hạng GoCaptain và các phúc lợi tương ứng

Gojek sẽ thông báo mức xếp hạng của các Đối tác dựa trên kết quả hoạt động

4 Dec 2023 / [Tài xế] Phúc lợi GoCaptain
[2 bánh_TP.HCM] Tiêu chí xếp hạng GoCaptain và các phúc lợi tương ứng [2 bánh_TP.HCM] Tiêu chí xếp hạng GoCaptain và các phúc lợi tương ứng

[2 bánh_TP.HCM] Tiêu chí xếp hạng GoCaptain và các phúc lợi tương ứng

Gojek sẽ thông báo mức xếp hạng của các Đối tác dựa trên kết quả hoạt động

4 Dec 2023 / [Tài xế] Phúc lợi GoCaptain
[2 bánh] Chương trình phúc lợi GoCaptain [2 bánh] Chương trình phúc lợi GoCaptain

[2 bánh] Chương trình phúc lợi GoCaptain

GoCaptain-chương trình phúc lợi dành cho Đối tác Tài xế Gojek đã được triển khai và mang đến những...

1 Aug 2023 / [Tài xế] Phúc lợi GoCaptain
[GoCar] Chương trình phúc lợi GoCaptain [GoCar] Chương trình phúc lợi GoCaptain

[GoCar] Chương trình phúc lợi GoCaptain

Thay cho lời cảm ơn chân thành, GoCaptain - chương trình phúc lợi dành cho Đối tác Tài xế đã được...

1 Aug 2023 / [Tài xế] Phúc lợi GoCaptain
Thông báo về việc rút tiền trên ứng dụng GoPartner Thông báo về việc rút tiền trên ứng dụng GoPartner
14 Feb 2023 / [Tài xế] Phúc lợi GoCaptain