GOJEK App

One app for every need

What's on Gojek Vietnam

Our stories, latest updates, and exclusive promos. Find anything you want to know about us.

[2 bánh_HN] Chính sách giá và ưu đãi [2 bánh_HN] Chính sách giá và ưu đãi
1 Jun 2023 / [Tài xế] Tổng hợp thông tin
[2 bánh_TP.HCM] Chính sách giá và ưu đãi [2 bánh_TP.HCM] Chính sách giá và ưu đãi
1 Jun 2023 / [Tài xế] Tổng hợp thông tin
[2 bánh] Chương trình phúc lợi GoCaptain [2 bánh] Chương trình phúc lợi GoCaptain

[2 bánh] Chương trình phúc lợi GoCaptain

GoCaptain-chương trình phúc lợi dành cho Đối tác Tài xế Gojek đã được triển khai và mang đến những...

1 Jun 2023 / [Tài xế] Tổng hợp thông tin
[2 bánh_TP.HCM] Tiêu chí xếp hạng GoCaptain và các phúc lợi tương ứng [2 bánh_TP.HCM] Tiêu chí xếp hạng GoCaptain và các phúc lợi tương ứng

[2 bánh_TP.HCM] Tiêu chí xếp hạng GoCaptain và các phúc lợi tương ứng

Gojek sẽ thông báo mức xếp hạng của các Đối tác dựa trên kết quả hoạt động

1 Jun 2023 / [Tài xế] Tổng hợp thông tin
[2 bánh_HN] Tiêu chí xếp hạng GoCaptain và các phúc lợi tương ứng [2 bánh_HN] Tiêu chí xếp hạng GoCaptain và các phúc lợi tương ứng

[2 bánh_HN] Tiêu chí xếp hạng GoCaptain và các phúc lợi tương ứng

Gojek sẽ thông báo mức xếp hạng của các Đối tác dựa trên kết quả hoạt động

1 Jun 2023 / [Tài xế] Tổng hợp thông tin
[GoCar_HN] Tiêu chí xếp hạng GoCaptain và các phúc lợi tương ứng [GoCar_HN] Tiêu chí xếp hạng GoCaptain và các phúc lợi tương ứng

[GoCar_HN] Tiêu chí xếp hạng GoCaptain và các phúc lợi tương ứng

Gojek sẽ thông báo mức xếp hạng của các Đối tác dựa trên kết quả hoạt động

1 Jun 2023 / [Tài xế] Tổng hợp thông tin
[GoCar_TP.HCM] Tiêu chí xếp hạng GoCaptain và các phúc lợi tương ứng [GoCar_TP.HCM] Tiêu chí xếp hạng GoCaptain và các phúc lợi tương ứng

[GoCar_TP.HCM] Tiêu chí xếp hạng GoCaptain và các phúc lợi tương ứng

Gojek sẽ thông báo mức xếp hạng của các Đối tác dựa trên kết quả hoạt động

1 Jun 2023 / [Tài xế] Tổng hợp thông tin
[TP.HCM] Ưu đãi 50% tại Laha Cafe cho Đối tác Tài xế Gojek [TP.HCM] Ưu đãi 50% tại Laha Cafe cho Đối tác Tài xế Gojek
1 Jun 2023 / [Tài xế] Tổng hợp thông tin
[GoCar_TP.HCM] Nhận 600k từ việc giới thiệu mẫu dùng thử Biore' [GoCar_TP.HCM] Nhận 600k từ việc giới thiệu mẫu dùng thử Biore'
17 May 2023 / [Tài xế] Tổng hợp thông tin