GOJEK App

One app for every need

What's on Gojek Vietnam

Our stories, latest updates, and exclusive promos. Find anything you want to know about us.

[2 bánh TP.HCM] Chính sách giá và ưu đãi [2 bánh TP.HCM] Chính sách giá và ưu đãi
Driver partners 26 Jan 2022
[GoCar_TP.HCM] Chính sách giá và ưu đãi [GoCar_TP.HCM] Chính sách giá và ưu đãi

[GoCar_TP.HCM] Chính sách giá và ưu đãi

CỰC KỲ QUAN TRỌNG và HẤP DẪN

Driver partners 26 Jan 2022
[2 bánh_HN] Chính sách giá và ưu đãi [2 bánh_HN] Chính sách giá và ưu đãi
Driver partners 26 Jan 2022
[GoCar_HN] Chính sách giá và ưu đãi [GoCar_HN] Chính sách giá và ưu đãi

[GoCar_HN] Chính sách giá và ưu đãi

Gojek cộng trực tiếp vào phần tài khoản của mỗi chuyến đi.

Driver partners 26 Jan 2022
Hướng dẫn sử dụng phiếu mua hàng Gotit Hướng dẫn sử dụng phiếu mua hàng Gotit
Driver partners 20 Jan 2022
Tính năng tự thay đổi số điện thoại Tính năng tự thay đổi số điện thoại

Tính năng tự thay đổi số điện thoại

Quý Đối tác thân mến, Kể từ ngày 13/01/2022, Gojek sẽ cập nhật dần tính năng TỰ THAY ĐỔI SỐ ĐIỆN...

Driver partners 19 Jan 2022
[GoCar] Cách tính Thuế và các khoản khấu trừ [GoCar] Cách tính Thuế và các khoản khấu trừ

[GoCar] Cách tính Thuế và các khoản khấu trừ

Quý Đối tác thân mến, Theo Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý...

Driver partners 14 Jan 2022
Tính năng mới: Số điện thoại ẩn danh Tính năng mới: Số điện thoại ẩn danh
Driver partners 12 Jan 2022