GOJEK App

One app for every need

What's on Gojek Vietnam

Our stories, latest updates, and exclusive promos. Find anything you want to know about us.

[GoCar_TP.HCM] Chính sách giá và ưu đãi [GoCar_TP.HCM] Chính sách giá và ưu đãi

[GoCar_TP.HCM] Chính sách giá và ưu đãi

CỰC KỲ QUAN TRỌNG và HẤP DẪN

28 Sep 2023 / [Tài xế] Tổng hợp thông tin
Danh sách vi phạm tháng 08 năm 2023 Danh sách vi phạm tháng 08 năm 2023
27 Sep 2023 / [Tài xế] Tổng hợp thông tin
[GoCar_HN] Chính sách giá và ưu đãi [GoCar_HN] Chính sách giá và ưu đãi

[GoCar_HN] Chính sách giá và ưu đãi

Gojek cộng trực tiếp vào phần tài khoản của mỗi chuyến đi.

19 Sep 2023 / [Tài xế] Tổng hợp thông tin
[GoCar_HN] Nhận 2.400.000đ sau 3 tháng dán quảng cáo trên xe [GoCar_HN] Nhận 2.400.000đ sau 3 tháng dán quảng cáo trên xe
7 Sep 2023 / [Tài xế] Tổng hợp thông tin
[2 bánh_HN] Tiêu chí xếp hạng GoCaptain và các phúc lợi tương ứng [2 bánh_HN] Tiêu chí xếp hạng GoCaptain và các phúc lợi tương ứng

[2 bánh_HN] Tiêu chí xếp hạng GoCaptain và các phúc lợi tương ứng

Gojek sẽ thông báo mức xếp hạng của các Đối tác dựa trên kết quả hoạt động

6 Sep 2023 / [Tài xế] Tổng hợp thông tin
[2 bánh_TP.HCM] Tiêu chí xếp hạng GoCaptain và các phúc lợi tương ứng [2 bánh_TP.HCM] Tiêu chí xếp hạng GoCaptain và các phúc lợi tương ứng

[2 bánh_TP.HCM] Tiêu chí xếp hạng GoCaptain và các phúc lợi tương ứng

Gojek sẽ thông báo mức xếp hạng của các Đối tác dựa trên kết quả hoạt động

6 Sep 2023 / [Tài xế] Tổng hợp thông tin
[GoCar_HN] Tiêu chí xếp hạng GoCaptain và các phúc lợi tương ứng [GoCar_HN] Tiêu chí xếp hạng GoCaptain và các phúc lợi tương ứng

[GoCar_HN] Tiêu chí xếp hạng GoCaptain và các phúc lợi tương ứng

Gojek sẽ thông báo mức xếp hạng của các Đối tác dựa trên kết quả hoạt động

6 Sep 2023 / [Tài xế] Tổng hợp thông tin
[GoCar_TP.HCM] Tiêu chí xếp hạng GoCaptain và các phúc lợi tương ứng [GoCar_TP.HCM] Tiêu chí xếp hạng GoCaptain và các phúc lợi tương ứng

[GoCar_TP.HCM] Tiêu chí xếp hạng GoCaptain và các phúc lợi tương ứng

Gojek sẽ thông báo mức xếp hạng của các Đối tác dựa trên kết quả hoạt động

6 Sep 2023 / [Tài xế] Tổng hợp thông tin