GOJEK App

One app for every need

Cải tiến chức năng điều chỉnh “Hết món” phiên bản 3.39 ngay tại ứng dụng Gobiz!!

Cải tiến chức năng điều chỉnh “Hết món” phiên bản 3.39 ngay tại ứng dụng Gobiz!!
Merchant partners / 18 Jan 2022

Thân chào Quý Đối tác,

Đội ngũ Gojek xin thông báo đến Quý Đối tác: Gobiz - Ứng dụng dành riêng cho Đối tác Nhà hàng chính thức cải tiến chức năng điều chỉnh “Hết món” phiên bản 3.39. Với chức năng này, Quý Đối tác dễ dàng theo dõi và mở lại đồng loạt các món ăn & các món tùy chỉnh đã được đánh dấu hết món trong thực đơn.

***Quý Đối tác vui lòng cập nhật GoBiz phiên bản 3.39

Thao tác thực hiện “Điều chỉnh trạng thái hết món” với các món ăn như sau:

 • Bước 1: Tại mục “Khác” chọn “Hết món”
 • Bước 2: Chọn “Tất cả các món ăn”


 • Bước 3: Chọn mục “Món đã hết hàng” để hiển thị cụ thể các món đã ngừng hoạt động.
 • Bước 4: Để kích hoạt các món hoạt động lại trên GoFood, Quý Đối tác vui lòng trượt thanh ngang sang phải để kích hoạt.


 • Bước 5: Để kiểm tra các món ăn đang hiển thị trên GoFood, tại “Danh mục đang chạy” Quý Đối tác chọn “Danh mục món”
 • Bước 6: Các món đang hiển thị trên GoFood sẽ có thanh ngang trượt sang phải. Quý Đối tác có thể trượt thanh ngang sang trái để loại bỏ các món đã hết ra khỏi danh mục.


Thao tác thực hiện “Điều chỉnh trạng thái hết món” với món tùy chỉnh như sau:

 • Bước 1: Tại “Tình trạng thực đơn trên GoFood” chọn “Các món ăn tùy chỉnh”
 • Bước 2: Chọn “Hết món tùy chỉnh”
 • Bước 3: Các món tùy chỉnh đã hết sẽ hiển thị tại đây. Quý Đối tác có thể trượt thanh ngang sang phải để kích hoạt món hoạt động lại.


 • Bước 4: Tại “Danh mục món tùy chỉnh đang có sẵn” Quý Đối tác chọn “món tùy chỉnh”
 • Bước 5: Các món tùy chỉnh đang được hoạt động sẽ hiển thị tại đây. Quý Đối tác có thể trượt thanh ngang sang trái để loại bỏ các món tùy chỉnh đã hết ra khỏi danh mục.
 • Bước 6: Tại mục “Hiển thị” sẽ hiển thị “Tên món tùy chỉnh” liên kết với các món ăn đang được hoạt động trên GoFood.

Nếu cần hỗ trợ các vấn đề khác, Quý Đối tác vui lòng liên hệ Bộ phận Hỗ trợ Đối tác Nhà hàng theo các cách thức sau:

 • Gửi tin nhắn đến trang Facebook Hỗ trợ Đối tác GoFood
 • Hoặc gửi yêu cầu đến email gofoodvn@gojek.com
 • Hoặc vào mục ‘Trợ Giúp’ trên ứng dụng GoBiz
 • Hoặc vào mục‘Trợ Giúp’ trên ứng dụng Gojek (Trường hợp Quý Đối tác chưa có tài khoản GoBiz).

Trân trọng,

Đội ngũ Gojek Việt Nam.