logo
Home
/
Blog
/
[Gojek] Phiên bản mới! Tính năng hoàn toàn mới ngay tại ứng dụng GoBiz!
[Gojek] Phiên bản mới! Tính năng hoàn toàn mới ngay tại ứng dụng GoBiz!
23 Feb 2024

Thân chào Quý Đối tác,

Phiên bản mới! Tính năng vượt trội ngay tại ứng dụng GoBiz nhằm hỗ trợ Quý Đối tác dễ dàng “Quản lý thực đơn theo hệ thống cửa hàng”. 

*Lưu ý: Tính năng Chỉnh sửa thực đơn và tùy chọn món dành riêng cho tài khoản GoBiz có vai trò là chủ cửa hàng và quản lý.

Với tính năng này, tài khoản GoBiz có:  

 • Vai trò là chủ cửa hàng có thể liên kết các cửa hàng chi nhánh tạo thành một chuỗi “Hệ thống cửa hàng” nhằm tiện lợi hơn trong việc đồng loạt thay đổi, chỉnh sửa thực đơn cho các cửa hàng. 
 • Vai trò là quản lý đã có thể trực tiếp thay đổi, chỉnh sửa thực đơn trên hệ thống đã được tạo.

Để biết vai trò hiện tại, Quý đối tác vui lòng kiểm tra tại mục ‘Khác’ của ứng dụng GoBiz:

Đối với tài khoản có vai trò chủ cửa hàng: 

A. Tính năng tạo “Hệ thống cửa hàng”

 • Bước 1: Tại mục ‘Khác’ chọn ‘Thực đơn’
 • Bước 2: Chọn ‘Hệ thống cửa hàng’ và nhấn ‘Tạo hệ thống cửa hàng’


 • Bước 3: Nhấn vào dấu tick để chọn các cửa hàng thêm vào hệ thống
 • Bước 4: Danh mục món ăn và tùy chọn món của toàn bộ cửa hàng trong hệ thống sẽ giống với cửa hàng chính mà Quý Đối tác chọn.


 • Bước 5: Nhập tên & miêu tả hệ thống cửa hàng.
 • Bước 6: Kiểm tra lại thông tin và chọn ‘Lưu’
 • Bước 7: Xác nhận ‘Đồng ý’ để bắt đầu tạo hệ thống cửa hàng


B. Tính năng chỉnh sửa/ xóa cửa hàng tại “Hệ thống cửa hàng”:

 • Bước 1: Tại ‘Hệ thống cửa hàng’ chọn chuỗi cửa hàng cần chỉnh sửa
 • Bước 2: Chọn ‘Xem thông tin’


 • Bước 3: Chọn ‘Sửa’
 • Bước 4: Tắt dấu tick các cửa hàng Quý Đối tác muốn xóa khỏi hệ thống quản lý thực đơn. Trong trường hợp Quý Đối tác muốn xóa hệ thống này, Quý Đối tác vui lòng tắt dấu tick của tất cả cửa hàng.
 • Bước 5: Xác nhận ‘Xóa’


Đối với tài khoản có vai trò Quản lý:

Có thể chỉnh sửa thực đơn của “Hệ  thống cửa hàng” đã được tạo bởi tài khoản có vai trò Chủ cửa hàng:

 • Bước 1: Tại mục ‘Khác’ chọn ‘Thực đơn’
 • Bước 2: Chọn cửa hàng


 • Bước 3: Xác nhận ‘Đến trang hệ thống’
 • Bước 4: Chọn ‘Xem thông tin’ để chỉnh sửa hoặc xóa các cửa hàng ra khỏi hệ thống.
 • Bước 5: Chọn ‘Danh mục và món ăn’ hoặc ‘Tùy chọn món’ để điều chỉnh.


Nếu cần hỗ trợ các vấn đề khác, Quý Đối tác vui lòng liên hệ Bộ phận Hỗ trợ Đối tác Nhà hàng theo các cách thức sau:

 • Gửi tin nhắn đến trang Facebook Hỗ trợ Đối tác GoFood
 • Hoặc gửi yêu cầu đến email gofoodvn@gojek.com
 • Hoặc vào mục ‘Trợ Giúp’ trên ứng dụng GoBiz
 • Hoặc vào mục ‘Trợ Giúp’ trên ứng dụng Gojek (Trường hợp Quý Đối tác chưa có tài khoản GoBiz).

Trân trọng,

Đội ngũ Gojek Việt Nam.