logo
Home
/
Blog
/
[GoCar] Những câu hỏi thường gặp về việc thay đổi chính sách ưu đãi từ 13/03/2023
[GoCar] Những câu hỏi thường gặp về việc thay đổi chính sách ưu đãi từ 13/03/2023
23 Feb 2024
Phần I: Chương trình Ổn định doanh thu hàng ngày

Sau khi hoàn thành mỗi chuyến đi, các Đối tác sẽ tích lũy được số điểm tương ứng. Nếu tổng điểm tích lũy trong ngày đạt được 1 trong các mức, nhưng doanh thu chưa đạt đến mức ổn định, Gojek sẽ cộng thêm để đảm bảo Đối tác nhận được mức doanh thu ổn định đó.

🔸Ví dụ 1: Nếu tổng điểm tích lũy từ 6h đến 21h59 đạt 235 điểm nhưng doanh thu (*) chỉ đạt 1.000.000đ, Gojek sẽ cộng thêm 300.000đ cho Đối tác để đạt mức ổn định doanh thu là 1.300.000đ.

(*) Doanh thu nhắc đến trong chương trình “Ổn định doanh thu" bao gồm doanh thu thực nhận từ chuyến đi và tiền ưu đãi đã nhận trong các khung giờ cao điểm (không bao gồm khung giờ từ 22h00 - 23h59). 

🔸Ví dụ 2:Từ 6h đến 21h59:

  • Tổng điểm tích lũy: 235 điểm
  • Doanh thu thực nhận từ chuyến đi: 1.120.000đ
  • Tiền ưu đãi giờ cao điểm 6h-8h59: 80.000đ

→ Tổng doanh thu để xét mức ổn định doanh thu: 1.200.000đ

→ Gojek cộng thêm 100.000đ cho Đối tác để đạt mức ổn định doanh thu 1.300.000đ.

Xem chi tiết tại đây:

Kể từ 0h ngày 13/03/2023 cho đến khi có thông báo tiếp theo.

Không. Chương trình Ổn định doanh thu hàng ngày chỉ diễn ra từ 06h00 đến 21h59 nên số tiền ưu đãi phát sinh trong khung giờ từ 22h00 đến 23h59 sẽ KHÔNG tính vào phần doanh thu để xét điều kiện nhận khoản cộng thêm.

Phần II: Ưu đãi giờ cao điểm hàng ngày

Đối tác sẽ được nhận ưu đãi hàng ngày dựa trên tổng điểm tích lũy sau khi thực hiện các chuyến đi trong các khung giờ cao điểm.

🔸Ví dụ cụ thể vào ngày thứ 2:

  • Từ 6h đến 8h sáng (giờ cao điểm), tích luỹ được 40 điểm → Gojek cộng vào Ví Tài xế 50.000đ.
  • Từ 8h đến 8h59 sáng (giờ cao điểm), tích lũy thêm 20 điểm, tổng cộng là 60 điểm → Gojek cộng thêm 30.000đ.

👉 Tổng ưu đãi nhận được trong giờ cao điểm 06h00 - 08h59 là 80.000đ

  • Từ 16h đến 17h (giờ cao điểm), tích luỹ được 40 điểm → Gojek cộng vào Ví Tài xế 50.000đ.
  • Từ 17h đến 18h59 (giờ cao điểm), tích lũy thêm 20 điểm, tổng cộng là 60 điểm → Gojek cộng thêm 30.000đ.

👉 Tổng ưu đãi nhận được trong giờ cao điểm 16h00 - 18h59 là 80.000đ

→ Như vậy, tổng ưu đãi giờ cao điểm của ngày thứ 2 là: 160.000đ

🔸Tính nhanh:

  • Từ thứ 2 đến thứ 5, mỗi ngày có 2 khung giờ xét ưu đãi → 80.000đ x 2 khung giờ x 4 ngày = 640.000đ
  • Thứ 6, thứ 7 và chủ nhật có 3 khung giờ xét ưu đãi → 80.000đ x 3 khung giờ x 3 ngày = 720.000đ

→ Như vậy, tổng ưu đãi mỗi tuần = 640.000 + 720.000 = 1.360.000đ

Xem chi tiết tại đây:

Kể từ 0h ngày 13/03/2023 cho đến khi có thông báo tiếp theo.

Tiền ưu đãi đã khấu trừ Thuế và sẽ được chuyển vào Ví Tài xế ngay khi Đối tác đạt đủ các điều kiện.

Phần III: Chương trình Ưu đãi hàng tuần

Dựa vào tổng điểm tích lũy sau khi hoàn thành các chuyến đi trong 1 tuần, Đối tác sẽ nhận được khoản ưu đãi tương ứng. 

Xem chi tiết tại đây:

Phần IV: Câu hỏi khác

Hiệu suất tối thiểu là 85%.

Trong thời gian diễn ra chương trình, nếu tài khoản bị khoá do gian lận, Đối tác sẽ bị loại khỏi chương trình.

Thông qua chương trình này, Gojek đảm bảo Đối tác nhận được mức doanh thu tối thiểu hàng ngày khi hoạt động dịch vụ GoCar, đồng thời vẫn đảm bảo các khoản Ưu đãi khác thông qua các chương trình Ưu đãi giờ cao điểm hàng ngày và Ưu đãi hàng tuần.

Chương trình Ổn định doanh thu sẽ mang đến sự phát triển bền vững của Gojek và làm gia tăng mức độ gắn kết giữa Gojek và các Đối tác Tài xế.

certified logocertified logo