GOJEK App

One app for every need

[2 bánh_TP.HCM] Thông báo chung về thuế TNCN 2021

Kính gửi các Đối tác,

Gojek xin thông báo về việc thay mặt Đối tác Tài xế kê khai và nộp thuế Thu nhập cá nhân (TNCN) cho năm 2021.

Theo các quy định của pháp luật hiện hành về thuế, Quý Đối tác có nghĩa vụ nộp thuế TNCN nếu tổng doanh thu tính thuế đến từ hoạt động hợp tác trên nền tảng Gojek trong năm 2021 đạt trên 100 triệu đồng

Gojek sẽ thay mặt Đối tác Tài xế thực hiện kê khai và nộp thuế tại cơ quan Thuế.

Như vậy, với các Đối tác Tài xế thuộc diện phải nộp thuế TNCN trong năm 2021, Gojek sẽ tiến hành thay mặt Đối tác Tài xế kê khai và nộp thuế, và khấu trừ 50.000 đồng/ngày trực tiếp từ Ví Tài xế kể từ ngày 28/03/2022 cho đến khi Quý Đối tác hoàn thành nghĩa vụ thuế. 

Nếu Quý Đối tác không có đơn hàng nào được hoàn thành kể từ ngày 14/03/2022 trở đi, Gojek sẽ trừ tiền trong Ví Tài xế tương ứng với tổng số tiền thuế TNCN năm 2021 mà Quý Đối tác cần phải nộp. Nếu số dư trong Ví nhỏ hơn số tiền thuế TNCN năm 2021, Gojek sẽ trừ toàn bộ số tiền trong Ví Tài xế. 

Vui lòng xem thêm những câu hỏi thường gặp tại đây: link

Gojek rất mong nhận được sự hợp tác và tuân thủ của Quý Đối tác. 

Đây là thông báo chung cho tất cả các Đối tác Tài xế Gojek. Các Đối tác thuộc diện phải nộp thuế TNCN cho năm 2021 sẽ nhận được tin nhắn  thông báo cụ thể qua ứng dụng GoPartner.

Trân trọng,

Gojek Vietnam