GOJEK App

One app for every need

Tài xế không đủ trang bị

Chúng tôi luôn hướng đến một dịch vụ chuyên nghiệp và tiện lợi nhất đối với khách hàng. Việc tài xế sử dụng đồng phục và các trang thiết bị Gojek trong các chuyến đi được đặt qua ứng dụng của chúng tôi sẽ giúp khách hàng dễ dàng nhận biết được tài xế và thương hiệu Gojek.

Trong trường hợp tài xế thực hiện chuyến đi cùng bạn không trang bị đủ đồng phục và mũ bảo hiểm Gojek, vui lòng thông báo với chúng tôi bằng cách nhấn vào nút 'Liên hệ Chúng tôi' bên dưới.

Cảm ơn sự phản hồi từ bạn.


Liên hệ Chúng tôi