GOJEK App

One app for every need

Vài lưu ý khi thanh toán phí dịch vụ

Để đảm bảo việc thanh toán phí dịch vụ từ Quý Nhà hàng được ghi nhận đúng vào tài khoản của Gojek, Gojek xin lưu ý với Quý Nhà hàng một số thông tin quan trọng liên quan đến việc thanh toán phí dịch vụ như sau:

1. GoViet chỉ nhận thanh toán phí dịch vụ từ Quý Nhà hàng thông qua hình thức thanh toán DUY NHẤT là ngân hàng điện tử, với thông tin chi tiết tài khoản thụ hưởng như bên dưới.
- Ngân hàng: Citibank, N.A - CN Hà Nội
- Tên đơn vị thụ hưởng: GO VIET LLC
2. Thông tin tài khoản này đã được thông báo tới Quý Nhà hàng trong Thỏa thuận hợp tác GoFood.
3. Quý Nhà hàng KHÔNG thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào bất kỳ tài khoản nào khác ngoài tài khoản được thông báo ở trên của Gojek.
4. Bất kỳ thanh toán nào không được thực hiện qua kênh tài khoản được thông báo trên đây sẽ không được ghi nhận vào báo cáo công nợ giữa Gojek và Quý Nhà hàng.

Lưu ý: Trường hợp Quý Nhà hàng nhận thấy các yêu cầu bất thường hoặc cần xác minh thông tin, vui lòng liên hệ trực tiếp nhân viên Quản lý Đối tác, hoặc chọn 'Gửi email cho Gojek' bên dưới. Ngoài ra, Quý Nhà hàng cũng có thể gửi thông tin đến hộp thư gofoodvn@gojek.com, ngay khi nhận được thông tin, Gojek sẽ phản hồi trong thời gian sớm nhất.

ĐƯỜNG DẪN TRÊN ĐIỆN THOẠI, DẪN TRỰC TIẾP ĐẾN MỤC 'TRỢ GIÚP'
TẠI ĐÂY