GOJEK App

One app for every need

Thay đổi tên món ăn cho cửa hàng

Để cập nhật tên mới cho món ăn tại Cửa hàng trên GoFood, Quý Nhà hàng vui lòng chuẩn bị các thông tin sau:

- Tên chủ cửa hàng
- Tên cửa hàng hiển thị trên ứng dụng
- Địa chỉ cửa hàng
- Số điện thoại đăng ký
- Địa chỉ email đăng ký
- Tên món ăn cũ đang hiển thị trên ứng dụng
- Tên mới

Sau đó, Quý Nhà hàng vui lòng gửi các thông tin trên đến Gojek theo một trong hai cách sau:

1. Nhấn vào "Gửi email cho Gojek" như bên dưới và điền các thông tin cần thiết trong biểu mẫu, chúng tôi sẽ nhanh chóng xử lý ngay sau khi nhận được đầy đủ thông tin từ Quý Nhà hàng.

Xin lưu ý, nếu Quý nhà hàng cần thay đổi thêm tên của một hay nhiều món ăn tại một hay nhiều cửa hàng khác trong cùng hệ thống cùng Tên chủ cửa hàng, vui lòng điền thông tin tại ô "Cho các cửa hàng khác" trong biểu mẫu theo cú pháp: Tên cửa hàng - Tên món cũ - Tên món mới.

Ví dụ:
- Cửa hàng A, Hoàng Diệu - Trà sữa A - Trà sữa A.1
- Cửa hàng B, Bến Vân Đồn - Trà sữa B - Trà sữa B.1

HOẶC

2. Gửi thông tin trên về hộp thư gofoodvn@gojek.com. Sau khi nhận được thông tin, chúng tôi sẽ kiểm tra và cập nhật thông tin cửa hàng theo yêu cầu.

ĐƯỜNG DẪN TRÊN ĐIỆN THOẠI, DẪN TRỰC TIẾP ĐẾN MỤC 'TRỢ GIÚP'
TẠI ĐÂY