GOJEK App

One app for every need

Thay đổi giờ hoạt động của cửa hàng

Để thay đổi giờ hoạt động cửa hàng, Quý Nhà hàng vui lòng gửi các thông tin sau, bao gồm:

– Tên chủ cửa hàng:
– Số điện thoại đăng ký:
– Thông tin cũ:
– Thông tin muốn đổi thành:

Gửi về hộp thư gofoodvn@gojek.com

GoFood sẽ kiểm tra và thay đổi theo yêu cầu của Quý Nhà hàng.