GOJEK App

One app for every need

Thay đổi email liên hệ của cửa hàng

Để cập nhật địa chỉ email liên hệ của Cửa hàng, Quý Nhà hàng vui lòng chuẩn bị các thông tin sau:

- Tên chủ cửa hàng
- Tên cửa hàng hiển thị trên ứng dụng
- Địa chỉ cửa hàng
- Số điện thoại đăng ký
- Địa chỉ email đăng ký
- Địa chỉ email mới

Sau đó, Quý Nhà hàng vui lòng gửi các thông tin trên đến Gojek theo một trong hai cách sau:

1. Nhấn vào "Gửi email cho Gojek" như bên dưới và điền các thông tin cần thiết trong biểu mẫu, chúng tôi sẽ nhanh chóng xử lý ngay sau khi nhận được đầy đủ thông tin từ Quý nhà hàng.

Xin lưu ý, nếu Quý nhà hàng cần cập nhật thêm một hoặc nhiều email khác cho một hoặc nhiều cửa hàng khác trong cùng hệ thống cùng Tên chủ cửa hàng, vui lòng điền thông tin tại ô "Cho các cửa hàng khác" trong biểu mẫu theo cú pháp: Tên cửa hàng - Email cũ - Email mới.

Ví dụ: Cửa hàng A, Nguyễn Đình Chiểu - abc@gmail.com - def@gmail.com

HOẶC

2. Gửi thông tin trên về hộp thư gofoodvn@gojek.com. Sau khi nhận được thông tin, Gojek sẽ kiểm tra và cập nhật thông tin cửa hàng theo yêu cầu.

ĐƯỜNG DẪN TRÊN ĐIỆN THOẠI, DẪN TRỰC TIẾP ĐẾN MỤC 'TRỢ GIÚP'
TẠI ĐÂY