GOJEK App

One app for every need

Tắt món ăn tạm thời trên ứng dụng

Để tắt món ăn tạm thời trên GoFood, Quý Nhà hàng vui lòng chuẩn bị các thông tin sau:

 - Tên chủ cửa hàng
- Tên cửa hàng hiển thị trên ứng dụng
- Địa chỉ cửa hàng
- Số điện thoại đăng ký
- Địa chỉ email đăng ký
- Thời gian tắt món
- Thời gian mở lại món

Sau đó, Quý Nhà hàng vui lòng gửi các thông tin trên đến Gojek theo một trong hai cách sau:
1. Nhấn vào "Gửi email cho Gojek" như bên dưới và điền các thông tin cần thiết trong biểu mẫu, chúng tôi sẽ nhanh chóng xử lý ngay sau khi nhận được đầy đủ thông tin từ Quý Nhà hàng.

Nếu Quý nhà hàng cần tắt thêm một hoặc nhiều món tại một hoặc nhiều cửa hàng khác trong cùng hệ thống cùng Tên chủ cửa hàng, xin vui lòng điền thông tin tại ô "Cho các cửa hàng khác" trong biểu mẫu theo cú pháp sau: Tên món cần tắt - Chi tiết thời gian tắt - Chi tiết thời gian mở.
Ví dụ: - Cửa hàng A, Hoàng Diệu - Món A - Tắt ngay bây giờ - Mở lại vào 10h sáng mai
- Cửa hàng B, Bến Vân Đồn - Món B - Tắt ngay bây giờ - Chưa có thời gian mở lại

HOẶC

2. Gửi thông tin trên về hộp thư gofoodvn@gojek.com. Sau khi nhận được thông tin, chúng tôi sẽ kiểm tra và cập nhật thông tin cửa hàng theo yêu cầu.

Xin lưu ý, hiện tại Gojek Việt Nam chỉ có thể hỗ trợ theo dõi để mở lại món ăn trong vòng 7 ngày kể từ thời điểm nhận được yêu cầu đóng cửa hàng từ Quý nhà hàng. Nếu thời gian mở lại món ăn sau nhiều hơn 7 ngày, xin vui lòng liên hệ lại vào thời điểm mở món ăn để được hỗ trợ.

ĐƯỜNG DẪN TRÊN ĐIỆN THOẠI, DẪN TRỰC TIẾP ĐẾN MỤC 'TRỢ GIÚP'
TẠI ĐÂY