GOJEK App

One app for every need

Tài xế lấy nhầm hàng

Để báo cáo trường hợp đối tác tài xế Gojek không nhận hàng tại cửa hàng, Quý Nhà hàng vui lòng chuẩn bị các thông tin sau bao gồm:

- Tên chủ cửa hàng
- Số điện thoại đăng ký
- Tên cửa hàng đang phát sinh sự việc
- Địa chỉ cửa hàng đang phát sinh sự việc
- Thông tin mã đơn hàng (nếu có)
- Thông tin cụ thể của sự việc, bao gồm: thời gian diễn ra đơn hàng, chi tiết đơn hàng, thông tin đối tác tài xế (biển số xe, tên Đối tác tài xế,...)

Sau đó, Quý Nhà hàng vui lòng gửi các thông tin trên đến Gojek theo một trong hai cách sau:

1. Nhấn vào "Gửi email cho Gojek" như bên dưới và điền các thông tin cần thiết trong biểu mẫu

2. Gửi thông tin trên về hộp thư gofoodvn@gojek.com
Chúng tôi sẽ nhanh chóng xử lý ngay sau khi nhận được đầy đủ thông tin từ Quý Nhà hàng. Xin cảm ơn Quý Nhà hàng đã đồng hành cùng Gojek!

ĐƯỜNG DẪN TRÊN ĐIỆN THOẠI, DẪN TRỰC TIẾP ĐẾN MỤC 'TRỢ GIÚP'
TẠI ĐÂY