GOJEK App

One app for every need

Mở lại món ăn trên ứng dụng

Để món ăn trở lại trên GoFood, Quý Nhà hàng vui lòng chuẩn bị các thông tin sau:

- Tên chủ cửa hàng
- Tên cửa hàng hiển thị trên ứng dụng
- Địa chỉ cửa hàng
- Số điện thoại đăng ký
- Địa chỉ email đăng ký
- Tên món ăn hiển thị trên ứng dụng cần mở
- Thời gian mở lại món

Sau đó, Quý Nhà hàng vui lòng gửi các thông tin trên đến Gojek theo một trong hai cách sau:

1. Nhấn vào "Gửi email cho Gojek" như bên dưới và điền các thông tin cần thiết trong biểu mẫu, chúng tôi sẽ nhanh chóng xử lý ngay sau khi nhận được đầy đủ thông tin từ Quý Nhà hàng.

Nếu Quý nhà hàng cần mở lại các món tại một hoặc nhiều cửa hàng khác trong cùng hệ thống cùng Tên chủ cửa hàng, xin vui lòng điền thông tin tại ô "Cho các cửa hàng khác" trong biểu mẫu theo cú pháp sau: Tên cửa hàng - Tên món cần mở - Chi tiết thời gian mở.

Ví dụ:
- Cửa hàng A, Hoàng Diệu - Món A - Mở lại vào 10h sáng mai
- Cửa hàng B, Bến Vân Đồn - Món B - Mở ngay bây giờ

HOẶC

2. Gửi thông tin trên về hộp thư gofoodvn@gojek.com. Sau khi nhận được thông tin, chúng tôi sẽ kiểm tra và cập nhật thông tin cửa hàng theo yêu cầu.

ĐƯỜNG DẪN TRÊN ĐIỆN THOẠI, DẪN TRỰC TIẾP ĐẾN MỤC 'TRỢ GIÚP'
TẠI ĐÂY