GOJEK App

One app for every need

Mở lại cửa hàng trên ứng dụng

Để được hỗ trợ mở cửa hàng, Quý Nhà hàng vui lòng chuẩn bị các thông tin sau: 

- Tên chủ cửa hàng
- Tên cửa hàng hiển thị trên ứng dụng
- Địa chỉ cửa hàng
- Số điện thoại đăng ký
- Thời gian đóng cửa hàng cụ thể (Kèm ngày, giờ cụ thể)
- Thời gian mở lại cửa hàng cụ thể (Kèm ngày, giờ cụ thể)

Sau đó, Quý Nhà hàng vui lòng gửi các thông tin trên đến Gojek theo một trong hai cách sau:
1. Nhấn vào "Gửi email cho Gojek" như bên dưới và điền các thông tin cần thiết trong biểu mẫu, chúng tôi sẽ nhanh chóng xử lý ngay sau khi nhận được đầy đủ thông tin từ Quý nhà hàng.

Nếu Quý nhà hàng có thêm một hoặc nhiều cửa hàng khác trong cùng hệ thống cùng Tên chủ cửa hàng cần mở lại, xin vui lòng điền thông tin tại ô "Cho các cửa hàng khác" trong biểu mẫu theo cú pháp sau: Tên cửa hàng - Chi tiết thời gian mở.
Ví dụ: - Cửa hàng A, Hoàng Diệu - Mở lại vào 10h sáng mai
- Cửa hàng B, Bến Vân Đồn - Mở ngay bây giờ

HOẶC

2. Gửi thông tin trên về hộp thư gofoodvn@gojek.com. Sau khi nhận được thông tin, chúng tôi sẽ kiểm tra và cập nhật thông tin cửa hàng theo yêu cầu.

ĐƯỜNG DẪN TRÊN ĐIỆN THOẠI, DẪN TRỰC TIẾP ĐẾN MỤC 'TRỢ GIÚP'
TẠI ĐÂY