GOJEK App

One app for every need

Không nhận được email thông tin tài khoản Gobiz Web

Email thông tin tài khoản để đăng nhập Gobiz Web sẽ được gửi về email mà Quý Nhà hàng đã đăng ký tại Gojek. Quý Nhà hàng vui lòng tìm email với tiêu đề “Thông Tin Quan Trọng: Tài khoản cá nhân truy cập trang GoBiz" trong tất cả các hộp thư email.

Trong trường hợp Quý Nhà hàng không thể tìm thấy sau nhiều lần kiểm tra, xin vui lòng liên hệ trực tiếp nhân viên Quản lý Đối tác, hoặc chọn "Gửi email cho Gojek" bên dưới. Ngoài ra, Quý Nhà hàng cũng có thể gửi thông tin đến hộp thư gofoodvn@gojek.com, ngay khi nhận được thông tin, Gojek sẽ phản hồi trong thời gian sớm nhất.

ĐƯỜNG DẪN TRÊN ĐIỆN THOẠI, DẪN TRỰC TIẾP ĐẾN MỤC 'TRỢ GIÚP'
TẠI ĐÂY