GOJEK App

One app for every need

Đóng cửa hàng tạm thời trên ứng dụng

Để được hỗ trợ đóng cửa hàng tạm thời, Quý Nhà hàng vui lòng chuẩn bị các thông tin sau:

- Tên chủ cửa hàng
- Tên cửa hàng hiển thị trên ứng dụng
- Địa chỉ cửa hàng
- Số điện thoại đăng kí
- Thời gian đóng cửa hàng cụ thể (Kèm ngày, giờ cụ thể)
- Thời gian mở lại cửa hàng cụ thể (Kèm ngày, giờ cụ thể)

Sau đó, Quý Nhà hàng vui lòng gửi các thông tin trên đến Gojek theo một trong hai cách sau:

1. Nhấn vào "Gửi email cho Gojek" như bên dưới và điền các thông tin cần thiết trong biểu mẫu, chúng tôi sẽ nhanh chóng xử lý ngay sau khi nhận được đầy đủ thông tin từ Quý nhà hàng.

Nếu Quý nhà hàng cần đóng cửa tạm thời cho thêm một hoặc nhiều cửa hàng khác trong cùng hệ thống cùng Tên chủ cửa hàng, xin vui lòng điền thông tin tại ô "Cho các cửa hàng khác" trong biểu mẫu theo cú pháp sau: Tên cửa hàng - Chi tiết thời gian đóng - Chi tiết thời gian mở.

Ví dụ:
- Cửa hàng A, Hoàng Diệu - Đóng ngay bây giờ - Mở lại vào 10h sáng mai
- Cửa hàng B, Bến Vân Đồn - Đóng ngay bây giờ - Chưa có thời gian mở lại

HOẶC

2. Gửi thông tin trên về hộp thư gofoodvn@gojek.com. Sau khi nhận được thông tin, Gojek sẽ kiểm tra và cập nhật thông tin cửa hàng theo yêu cầu.

Xin lưu ý, hiện tại Gojek Việt Nam chỉ có thể hỗ trợ theo dõi để mở lại cửa hàng trong vòng 7 ngày kể từ thời điểm nhận được yêu cầu đóng cửa hàng từ Quý nhà hàng. Nếu thời gian đóng cửa hàng trên 7 ngày, để mở lại cửa hàng, anh/chị vui lòng liên hệ lại Gojek theo hai hình thức trên để được hỗ trợ.


ĐƯỜNG DẪN TRÊN ĐIỆN THOẠI, DẪN TRỰC TIẾP ĐẾN MỤC 'TRỢ GIÚP'

TẠI ĐÂY