GOJEK App

One app for every need

Các vấn đề khác liên quan đến tài xế

Để báo cáo trường hợp liên quan đến tài xế Gojek, Quý Nhà hàng vui lòng chuẩn bị các thông tin sau bao gồm:

- Tên chủ cửa hàng
- Số điện thoại đăng ký
- Địa chỉ cửa hàng đang phát sinh sự việc
- Thông tin mã đơn hàng (Nếu có)
- Thông tin cụ thể sự việc, bao gồm: thời gian diễn ra đơn hàng, chi tiết đơn hàng, thông tin đối tác tài xế (biển số xe, tên Đối tác tài xế,...)

Sau đó, Quý Nhà hàng vui lòng gửi các thông tin trên đến Gojek theo một trong hai cách sau:

1. Tham khảo thông tin qua đường dẫn trên điện thoại dưới đây và điền các thông tin cần thiết trong biểu mẫu

2. Gửi thông tin trên về hộp thư gofoodvn@gojek.com
Chúng tôi sẽ nhanh chóng xử lý ngay sau khi nhận được đầy đủ thông tin từ Quý Nhà hàng. Xin cảm ơn Quý Nhà hàng đã đồng hành cùng Gojek!

ĐƯỜNG DẪN TRÊN ĐIỆN THOẠI, DẪN TRỰC TIẾP ĐẾN MỤC 'TRỢ GIÚP'
TẠI ĐÂY