GOJEK App

One app for every need

[Academy] Hướng dẫn sử dụng Trang quản lý thông tin & báo cáo doanh thu - GoBiz Dashboard

[Academy] Hướng dẫn sử dụng Trang quản lý thông tin & báo cáo doanh thu - GoBiz Dashboard
Merchant Academy / 1 Aug 2023

Thân chào Quý Đối tác,

GoBiz Dashboard, trang quản lý thông tin & báo cáo doanh thu dành cho Quý Đối tác nhà hàng đã chính thức đi vào hoạt động. Gobiz Dashboard được triển khai dành cho tất cả các nhà hàng là Đối tác Chính thức đã có tài khoản trên ứng dụng GoBiz. 

Thông qua GoBiz Dashboard, Quý Đối tác có thể truy cập quản lý thông tin chi tiết của từng cửa hàng, tổng hợp các giao dịch, báo cáo doanh thu và kiểm tra dữ liệu nhằm giúp Quý Đối tác hình dung hiệu quả hoạt động kinh doanh của mình một cách dễ dàng.

Đăng nhập tại trang Web: app.gobiz.com

***Lưu ý: Để sử dụng GoBiz Dashboard, Quý Đối tác đăng nhập bằng số điện thoại đã đăng ký với ứng dụng GoBiz.

Quý Đối tác tham khảo tài liệu hướng dẫn sử dụng trang GoBiz Dashboard thông qua các đường dẫn sau:

1. Hướng dẫn thêm tài khoản GoBiz cho nhân viên của cửa hàng bằng GoBiz Dashboard

2. Hướng dẫn cập nhật thực đơn trên GoBiz Dashboard

3. Hướng dẫn chỉnh sửa thực đơn trên GoBiz Dashboard

4. Hướng dẫn cập nhật hết món trên GoBiz Dashboard

5. Hướng dẫn chỉnh sửa tùy chọn món trên GoBiz Dashboard

Nếu cần hỗ trợ các vấn đề khác, Quý Đối tác vui lòng liên hệ Bộ phận Hỗ trợ Đối tác Nhà hàng theo các cách thức sau:

  • Gửi tin nhắn đến trang Facebook Hỗ trợ Đối tác GoFood
  • Hoặc gửi yêu cầu đến email gofoodvn@gojek.com
  • Hoặc vào mục ‘Trợ Giúp’ trên ứng dụng GoBiz

Trân trọng,

Đội ngũ Gojek Việt Nam.