GOJEK App

One app for every need

[2 bánh] Tiêu chuẩn trang bị Gojek

1/ Như thế nào là một bộ trang bị Gojek đạt chuẩn?

2/ Những trường hợp vi phạm tiêu chuẩn trang bị Gojek

Trân trọng,

Gojek Vietnam