GOJEK App

One app for every need

[Những câu hỏi thường gặp] Cập nhật chính sách mới tại TP.HCM

[Những câu hỏi thường gặp] Cập nhật chính sách mới tại TP.HCM
Driver partners  ·  30 Mar 2021

1. Hỏi: Khoảng thời gian tính ưu đãi là từ lúc nào?

Đáp: Những đơn hàng được hoàn thành từ 00h00 đến 23h59 sẽ được tính điểm ưu đãi trong ngày hôm đó.

Ví dụ: Tất cả những đơn hàng được hoàn thành từ 00h00 ngày 26/03/2021 đến 23h59 ngày 26/03/2021 sẽ được tính để nhận khoản ưu đãi cho ngày 26/03/2021.

2. Hỏi: Khi nào thì tôi được nhận khoản ưu đãi hàng ngày từ Gojek?

Đáp: Nếu Quý Đối tác đạt đủ điều kiện nhận ưu đãi, khoản ưu đãi sẽ được chuyển cho Quý Đối tác  trong khoảng 1 giờ sau khi kết thúc ngày hôm đó, tức là khoảng 1 giờ sáng ngày hôm sau.

Ví dụ: Nếu Quý Đối tác đạt đủ điều kiện nhận khoản ưu đãi, khoản  cho tất cả các chuyến đi được hoàn thành từ 0 giờ sáng Thứ Sáu đến 23:59 tối Thứ Sáu sẽ được thanh toán vào khoảng 1 giờ sáng Thứ Bảy.

3. Hỏi: Khoản ưu đãi của tôi sẽ được tính như thế nào?

Ví dụ: Đối tác đạt được mức điểm tích lũy là 60 điểm, đạt hiệu suất 85%, doanh thu sau khi khấu trừ Thuế và 20% Phí dịch vụ của Đối tác là 350,000đ -> Gojek sẽ ưu đãi thêm 50,000đ vào Ví Tài xế để Đối tác có khoản doanh thu ổn định là 400,000đ (Đã khấu trừ Thuế và 20% Phí dịch vụ).

4. Hỏi: Nếu tôi kiếm được nhiều hơn doanh thu ổn định hàng ngày?

Đáp: Nếu Quý Đối tác đã kiếm được nhiều hơn khoản doanh thu ổn định, Đối tác sẽ không nhận thêm khoản ưu đãi nào từ Gojek.

Ví dụ: Nếu Quý Đối tác đạt được 140 điểm và doanh thu nhận được là 751,000đ sau khi đã trừ các khoản Thuế, phí và 20% phí dịch vụ. Trường hợp này đã vượt quá khoản doanh thu ổn định là 750,000đ, vì vậy Đối tác sẽ không nhận được thêm khoản ưu đãi nào từ Gojek.

5. Hỏi: Tiền Gojek cộng thêm để ổn định doanh thu có khấu trừ Thuế không?

Đáp: Tiền Gojek cộng thêm để Đối tác tài xế có khoản doanh thu ổn định này chính là khoản  ưu đãi và sẽ khấu trừ Thuế 1% khi Tổng doanh thu tính thuế trong năm dương lịch của Quý Đối tác đạt trên 100.000.000 VNĐ (100 triệu đồng).