GOJEK App

One app for every need

Hỗ trợ nhanh

Hỗ trợ nhanh
Driver partners  ·  7 Sep 2020

Bảng tổng kết xếp hạng Quý 1 sẽ được gửi đến Quý Đối tác vào ngày 05-07/04/2021, sau đó, Quý Đối tác sẽ bắt đầu được hưởng những phúc lợi này.

Quý Đối tác thân mến,

Khi tham gia chương trình GoCaptain, các Đối tác sẽ được ưu tiên về dịch vụ hỗ trợ của Gojek, như sau:

Trân trọng,

Gojek Vietnam