GOJEK App

One app for every need

[Academy] Hướng dẫn cập nhật hết món trên GoBiz Dashboard

[Academy] Hướng dẫn cập nhật hết món trên GoBiz Dashboard
Merchant Academy / 7 Jun 2023

Đối tác hãy xem bài viết sau và truy cập vào https://app.gobiz.com/ để có thể quản lý cửa hàng nhé!

***Lưu ý: Để sử dụng GoBiz Dashboard, Quý Đối tác đăng nhập bằng số điện thoại đã đăng ký với ứng dụng GoBiz.


Để cập nhật tình trạng hết món cho nhiều món ăn trên thực đơn, đối tác có thể thao tác như sau:

Bước 1: Tại mục “Món ăn” → Chọn “Chỉnh sửa món/tình trạng món”  → Chọn “Đánh dấu nhiều món đã hếtBước 2: Chọn “Tải về form mẫu” để tải về Google Sheet mẫu thông tin món ăn


Bước 3: Mở Google Chrome → Chọn Google Sheet

Bước 4: Tải lên “Form mẫu” vừa tải về

Bước 5: Sau khi form được tải lên, đối tác chỉnh sửa ở cột “Có sẵn để bán? (YES/NO)

Bước 6: Tải file về dưới dạng .csv, thao tác như sau: Chọn “File” trên thanh công cụ → Chọn “Download” → Chọn “Comma Separated Values (.csv)”

Bước 7: Vào lại trang GoBiz Web/GoBiz Dashboard → Nhấn “Chọn tệp tin” → Chọn file vừa tải về → Chọn “Tải lên


  • Các thông tin tải lên sẽ được hiển thị tại mục “Lịch sử tải lên


  • Đối tác có thể tìm kiếm món ăn sau khi đã tải lên theo thao tác sau:
    • Tại mục “Món ăn” → Sử dụng bộ lọc → Lọc “Hết món” 
    • Các món ăn đã hết sẽ hiển thị
    • Để mở lại đối tác có thể thao tác trên từng món hoặc tải form mẫu chỉnh sửa tình trạng món ăn.

Vừa rồi là hướng dẫn cập nhật hết nhiều món trên GoBiz Dashboard. 


Chúc Quý nhà hàng có những trải nghiệm hiệu quả khi sử dụng và bán hàng trên GoFood!