GOJEK App

One app for every need

[GoCar_TP.HCM] Phúc lợi GoCaptain

Để kiểm tra mức xếp hạng hiện tại của bản thân, Quý Đối tác hãy truy cập ứng dụng GoPartner -> bấm vào ảnh đại diện -> bấm vào “Xem chi tiết".

Hãy bấm chọn để xem thông tin chi tiết của các phúc lợi tương ứng: